Het complex Pauwmolen (Foto: Koos Bommelé)
Het complex Pauwmolen (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Amendement voorstel CDA betreffende sociale huur aangenomen

Algemeen

DELFT - Het toestaan van het verhuren van sociale huurwoningen voor minder dan zes maanden in het complex Pauwmolen, verhuursite van Plaza Resident Services (Plaza), zou tot snel stijgende huurprijzen leiden, zo stelde het CDA in het initiatiefvoorstel ‘Sociaal ook écht sociaal’. Bij elk nieuw contract mogen de huurcontracten wettelijk gezien verhoogd worden. Door short stay verhuur, maar ook door bijkomende kosten als het verplicht huren van meubels, komt de huurprijs van de sociale huurwoningen in Pauwmolen boven de liberalisatiegrens van 808 euro te liggen, en maken starters en studenten, voor wie deze woningen bedoeld zijn, nog minder kans op een betaalbare woning.

Door Christine Lvov

Short stay verhuur is volgens het aangenomen bestemmingsplan voor de locatie Pauwmolen niet toegestaan, maar Plaza heeft na de opening van Pauwmolen in begin 2022 wel huurcontracten van zes maanden aangeboden. Daar komt bij dat in het bestemmingsplan niet expliciet vermeld stond dat de woningen bedoeld waren voor starters. De woningen zijn door Plaza luxueuzer afgewerkt en ingericht dan is voorgeschreven voor sociale huurwoningen. Ook deze luxe draagt bij aan het stijgen van de totale huurprijs. De liberalisatiegrens heeft echter alleen betrekking op de kale huurprijs. Bijkomende kosten als servicekosten en verplicht bijhuren van meubels zijn niet wettelijk gemaximeerd.

Het CDA heeft in het initiatiefvoorstel kaders opgenomen waarbinnen de raad meer kan aansturen op gewenste vormen van sociale woningbouw en de bijbehorende huurprijzen. Zo pleit het CDA voor meer onderscheid in de sociale huur door woningcorporaties en private huurders, wordt het college gevraagd om de raad meer inzicht in de verdeling van de sociale huurvoorraad van Delft en wordt het college opgeroepen op om jaarlijks in gesprek te gaan met de grootste private verhuurders over de huurvoorwaarden, de ambities uit de Woonvisie 2023-2030 in acht nemende. In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen op donderdag 11 mei werd dit voorstel door alle fracties met veel waardering ontvangen. Volt herinnerde de commissie aan sociaal ondernemer Jacques van Marken, die woningen voor zijn werknemers liet bouwen in het Agnetapark, en stelde dat in sociale verhuur ruimte over moet blijven voor dergelijke particuliere initiatieven. STIP vroeg wethouder Schrederhof om de raad te informeren over afspraken die ze met verhuurders maakt over sociale huur. Wethouder Schrederhof maakte kenbaar het voorstel van het CDA zelf ook op prijs te stellen. Volgens de wethouder moeten de extra kosten die sociale huurders betalen in afspraken met verhuurders worden vastgelegd en is de landelijke huisvestingswet aan verandering toe. Volt liet weten een amendement te willen indienen om ook andere wooninitiatieven in het voorstel op te nemen.

Afgelopen dinsdag werd het amendement, ‘Schiet niet je doel voorbij’, ingediend door STIP, Volt, VVD, Hart voor DELFT en D66, besproken tijdens de raadsvergadering. In het amendement maakten de indienende partijen kenbaar zich zorgen te maken over een afname aan flexibiliteit in de keuze tussen corporatieverhuur en private verhuur, en te willen voorkomen dat de raad zichzelf de keuze voor private huur ontneemt, door de verhouding tussen corporatieverhuur en private verhuur vast te leggen en hierop aan te sturen, zoals het CDA vroeg. Daarnaast uitten de partijen hun wens om in het vastleggen van het initiatiefvoorstel meer rekening te houden met en ruimte te creëren voor nieuwe woonvormen, zoals collectief wonen via wooncoöperaties. Tijdens de vergadering namen alle partijen de tijd om hun waardering voor het initiatiefvoorstel, alsmede hun dankbaarheid naar elkaar en naar de wethouder, te uiten. De indienende partijen benadrukten het belang van ruimte voor wooncoöperaties binnen het voorstel. Volt legde uit het toevoegen van sociale huurwoningen aan de stad Delft dusdanig belangrijk te achten, dat extra voorwaarden aan de bouw van sociale huurwoningen, zoals het handhaven van een vaste verhouding tussen corporatieverhuur en private verhuur, het uiteindelijk doel, meer sociale huurwoningen, in de weg zou staan. De ChristenUnie benadrukte dat het vaststellen van een vaste verhouding tussen de twee het maken van uitzonderingen niet hoeft uit te sluiten. Het CDA en de SP lieten weten de zeggenschap van de raad over de verhoudingen juist te willen behouden en het debat te willen blijven aangaan. Wethouder Schrederhof wees een doelgroepenverordening aan als mogelijke oplossing voor het vaststellen van verhoudingen. Het amendement werd aangenomen.