Wethouder Schrederhof en Minister Hugo de Jonge.
Wethouder Schrederhof en Minister Hugo de Jonge.

Flexwoningen Rijksvastgoedbedrijf in Delft

Algemeen

DELFT - Delft is de eerste gemeente met flexwoningen die opgeleverd worden via het Rijksvastgoedbedrijf. Flexwoningen zijn kleine woningen die verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar zijn. De gemeente vergroot met de bouw van deze woningen het aantal sociale huurwoningen, en daarmee de kansen voor woningzoekenden. 

Ter gelegenheid van de eerste 84 flexwoningen was minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening afgelopen dinsdag op werkbezoek in Delft. Wethouder Karin Schrederhof van Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport, tekende de koopovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf. Minister Hugo de Jonge kondigde aan dat het loket voor de Financiële Herplaatsingsgarantie geopend is, en dat gemeenten en investeerders die hiervoor in aanmerking willen komen zich kunnen aanmelden.

De eerste 84 flexwoningen staan op een voormalig voetbalveld aan de Mozartlaan. In deze flexwoningen zullen Oekraïners komen te wonen, die begeleid zullen worden door 2 sociaal beheerders. Op de voormalige locatie van de sporthal aan de Brasserskade komen 88 flexwoningen, waarvan een derde voor statushouders en/of Oekraïners is. De andere woningen zijn voor een mix van doelgroepen, zoals starters of spoedzoekers.

In het najaar van 2022 zijn zo’n 2000 flexwoningen ingekocht via een aanbesteding. Leveranciers hadden hierdoor zekerheid van afname en de productie kon op gang komen. Het doel van de aanbesteding was tevens om wachtlijsten te voorkomen, door woningen op voorraad te hebben. Naar verwachting zullen er dit jaar nog ten minste 8000 verplaatsbare woningen worden aangekocht. De intentie is om in 2023 en 2025 jaarlijks 10.000 woningen te realiseren.