Naar schatting zijn 25.000 woningen in Delft onvoldoende geïsoleerd.
Naar schatting zijn 25.000 woningen in Delft onvoldoende geïsoleerd.

Isoleren van woningen in Delft moet sneller

Algemeen

DELFT - In april 2022 is het Nationaal Isolatieprogramma gepresenteerd. Dit programma heeft tot doel om 2,5 miljoen Nederlandse woningen te isoleren tot en met 2030, om zo energie te besparen, energierekeningen te verlagen en woningen voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. De Delftse gemeenteraad heeft aangedrongen op een versnelde ontwikkeling van een isolatieplan, omdat het verduurzamen van de Delfts woningvoorraad een noodzakelijke stap is in het realiseren van het Nationaal Klimaatakkoord om alle woningen naar label C of beter te brengen.

Uit de Woningmonitor van Natuur & Milieu uit 2022 blijkt dat Delft op de 7e plek staat in de lijst van grote gemeenten met het grootste aandeel energielabel E, F en G. Momenteel zijn er naar schatting 25.000 woningen in Delft onvoldoende geïsoleerd om de overstap naar een betaalbare, aardgasvrije warmtevoorziening te kunnen maken. Om dit probleem aan te pakken zijn er 4 doelgroepen geprioriteerd: woningen met energielabels F en G; woningen met bewoners die energiearmoede (zullen) ondervinden; woningen in buurten waar het Open Warmtenet Delft wordt aangelegd; en woningen in buurten die actief met een warmte uitvoeringsplan bezig zijn. 

Ondersteuning
Het isoleren van de woningen wordt uiteindelijk uitgevoerd door de woningeigenaar. Om de isolatie te versnellen worden 3 uitgangspunten gehanteerd. De gemeente zal naar de woningeigenaar toe gaan en deze activeren door het ontwikkelen van specifieke acties, de ondersteuning zal versterkt worden door informatievoorziening, en de isolatie wordt waar nodig ondersteund met subsidiëring van maatregelen. Voor de ondersteuning zullen 12 instrumenten worden opgestart, waaronder het aanstellen energieambassadeurs, het invoeren van de woonpas en het beschikbaar stellen van doe-het-zelf-subsidie.

Financiën
Het financieren van het isolatieplan zal onderdeel zijn van het programma Energietransitie. De totale kosten worden geraamd op 800.000 euro per jaar. Vanuit het Nationaal Isolatieprogramma is er voor de uitvoering geld toegewezen aan de gemeenten. Delft ontvangt voor 2023 en 2024 een bedrag van 500.000 euro. Als het isolatieplan wordt vastgesteld zullen de instrumenten verder worden uitgewerkt en zal de uitvoering van het plan in 2024 worden gestart.