Aanpassingen in de woning voor senioren, mogelijk door de Blijverslening.
Aanpassingen in de woning voor senioren, mogelijk door de Blijverslening.

Blijverslening zoals in Delft moet navolging krijgen in meer gemeenten

advertenties

DELFT – De Blijverslening is bedoeld om mensen langer in hun eigen huis te laten wonen. Mensen van 65 jaar en ouder, kunnen met de Blijverslening langer vertrouwd en in hun eigen buurt blijven wonen. Met een Blijverslening kunnen mensen met een koophuis dit aanpassen, zodat ze er ook in de toekomst kunnen blijven wonen. Ook mensen met een zorgvraag die aanpassing aan hun woning vereist, kunnen gebruik maken van de Blijverslening. De Gemeente Delft biedt de Blijverslening ook aan. De aanpassingen, zo legt de Gemeente Delft uit, moeten uitgevoerd worden in bestaande woningen in de Gemeente Delft. De aanvrager van de lening moet minimaal één jaar eigenaar en bewoner zijn. Het kan om uzelf gaan, maar ook om uw kind of andere gezinsleden, bijvoorbeeld als u één van uw ouders in huis wilt nemen, omdat zij niet langer alleen kunnen wonen. Het algemene beeld is volgens de Stichting Zilver Wonen (ZWW), dat er een nijpend tekort is van zo'n 60.000 seniorenwoningen. Terwijl dit zo is, hebben slechts twee ouderen de afgelopen anderhalf jaar gebruik gemaakt van de Blijverslening. "Nog maar 28 van de 388 gemeenten bieden deze lening aan", meldt ZWW. Uit onderzoek van ZWW blijkt, dat ongeveer 104.000 ouderen hun huis graag zouden aanpassen en daar een lening voor af zouden willen sluiten. "Deze leningen kunnen ze echter zonder de garantstelling van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, dat ook de succesvolle starterslening beheert, vrijwel niet bij een bank verkrijgen", aldus ZWW. "Meer gemeenten zouden de Blijverslening moeten invoeren." Zoals dit in de Gemeente Delft al jaren achtereen het geval is. Volgens de ZWW wonen er in Nederland drie miljoen 65-plussers en 40 procent van de gemeenten zegt nu al een tekort te hebben aan seniorenwoningen. In 2020 zal dat tekort gegroeid zijn in meer dan de helft van de gemeenten. Hierdoor blijven ouderen te lang wonen in een niet-aangepaste woning. Voor de kosten van het aanpassen van die woningen willen gemeenten of woningcorporaties veelal niet opdraaien. Met zo'n 465.000 valpartijen per jaar onder 65-plussers, mede door niet-aangepaste woningen, kunnen deze ouderen versneld in een zorginstelling terechtkomen. Wat per oudere zo'n 6.400 euro per maand kost. Daar draait de gemeente dan weer wel voor op.