Extra woningen in sociale huursector nodig

advertenties

DELFT – Voor veel starters ligt een betaalbare huur- of koopwoning buiten bereik. De komende kabinetsperiode moeten er honderdduizend extra sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat de woningnood een ´come back´ heeft gemaakt, dat komt vooral doordat er de afgelopen jaren veel te weinig is gebouwd. Voor de economische crisis werden er jaarlijks meer dan 80.000 woningen gebouwd. Net genoeg om de groeiende vraag bij te benen. In de crisisjaren is de nieuwbouw fors gedaald, naar een dieptepunt van minder dan 30.000 woningen in 2013. Nog steeds ligt de bouw ver achter op de aantallen die vóór de crisis werden gehaald. Dit is het oordeel van Ronald Paping van de Woonbond. Vooral het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen is nijpend. Corporaties hebben mede door de verhuurdersheffing — een heffing die verhuurders sinds 2013 jaarlijks betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen — nauwelijks meer woningen gebouwd. Tragisch dieptepunt was 2015 met slechts 17.000 woningen. Tegelijkertijd zijn er wel veel woningen verkocht of duurder verhuurd in de vrije sector. De sociale sector is in rap tempo kleiner geworden. De vraag naar betaalbare huurwoningen is juist gestegen. Sinds de crisis zijn meer huishoudens aangewezen op de sociale huursector. Diverse partijen vinden dat er 100.000 sociale huurwoningen extra nodig zijn. "Dat betekent dat deze corporaties, bovenop het al geplande aantal nieuwbouwwoningen, jaarlijks 25.000 woningen extra moeten bijbouwen. Geen 34.000 woningen maar circa 60.000 woningen per jaar", is de mening van de Woonbonddirecteur. "De corporaties staan voor een grote taak. De landelijke politiek moet verantwoording nemen voor het oplossen van het tekort aan huurwoningen. Woningnood aanpakken én inzetten op een betaalbare en duurzame sociale huursector."