Wim Nobel (Rabobank) Nellie van de Griend (Haagse Hogeschool) Michiel van Schravendijk (Joulz) Maaike Zwart (wethouder) Hans Kuijpers (BKS)
Wim Nobel (Rabobank) Nellie van de Griend (Haagse Hogeschool) Michiel van Schravendijk (Joulz) Maaike Zwart (wethouder) Hans Kuijpers (BKS) Foto: Michel Heerkens

Delft koploper in energienet van de toekomst

Algemeen

DELFT - Gemeente Delft, Bedrijvenkring Schieoevers en deelnemende bedrijven willen koploper én voorbeeld zijn in verduurzaming van de energievoorziening van bedrijventerreinen. Dit vereist o.a. efficiënter omgaan met energie, energie duurzaam opwekken, energie opslaan, andere energiedragers inzetten en sturen op vraag en aanbod. Met de ondertekening van het convenant ‘Energiemanagement Schieoevers’ bekrachtigen zij deze ambitie, en maken concrete afspraken die bijdragen aan Delft Klimaatneutraal 2050.

In 2050 wil Delft klimaatneutraal zijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is het noodzakelijk om het energieverbruik bij bedrijven te verminderen, en tegelijkertijd het aandeel lokaal opgewekte duurzame energie bij bedrijven te vergroten. Om dit te bereiken gaat het Nederlandse elektriciteitsnet de komende jaren flink op de schop, ook in Delft.  Gemeente Delft werkt sinds 2017 samen met Bedrijvenkring Schieoevers aan de verduurzaming van de bedrijven en het terrein. De urgentie wordt steeds groter, onder meer door de stijgende energierekeningen. Daarnaast is er steeds vaker sprake van een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet (netcongestie). Daarbij loopt ook de ontwikkeling van Schieoevers Noord, een gebied dat zich de komende jaren transformeert tot een levendig en energiek stuk stad waar werken, wonen en recreëren samen komen. Hierdoor neemt de elektriciteitsvraag toe.

Gevolg van netcongestie is dat nieuwe bedrijven niet meer aangesloten worden op het elektriciteitsnet, en verzwaring van bestaande aansluitingen laat lang op zich wachten. Ook stagneert het de verduurzaming van de energievoorziening en andere ontwikkelingen, zoals nieuwbouw en uitbreiding en elektrificatie van bedrijvigheid. Bovendien worden afnemers steeds vaker zelf producent. Het net moet in plaats van één- dus ook tweerichtingsverkeer aan kunnen. Het voorkomen en oplossen van netcongestie vraagt om intensieve samenwerking, onderzoek en een pallet aan maatregelen. Smart Grids bieden uitkomst; een slim net dat vraag en aanbod van elektriciteit (beschikbaarheid, prijs, spanning en frequentie) lokaal stuurt. Denk aan slimme energiemeters, gedigitaliseerde elektriciteitsnetten met slimme algoritmes, en netwerksensoren die spanningsniveaus en -kwaliteit monitoren. Landelijk is er nog beperkte ervaring met het realiseren van Smart Grids, en wet- en regelgeving biedt nog onvoldoende ruimte, waardoor ook financiële prikkels vaak beperkt zijn.
Om deze reden heeft de gemeente, met steun van onder meer Provincie en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, een routekaart voor Smart Grids opgeleverd. De koplopers willen nu de eerste stappen van de route doorlopen. 

Om het energiemanagement op Schieoevers vorm te geven werken de gemeente en Bedrijvenkring Schieoevers intensief samen met medeondertekenaars van het convenant Rabobank, Joulz en Stedin. En de Haagse Hogeschool, om mensen op te leiden die kunnen bijdragen aan de gewenste energietransitie. Wethouder Zwart: “Ik ben enorm trots op het ondernemerschap en innovatieve vermogen dat Delft rijk is. De ervaringen die we op Schieoevers opdoen met processen om netcongestie te voorkomen en de inzet van Smart Grids, delen we graag met andere gemeenten en bedrijventerreinen om zo de energietransitie in Nederland te helpen versnellen. We kunnen het tenslotte alleen samen doen!”