De Mekelweg
De Mekelweg

BKS en SGDTP presenteren actieplan mobiliteit

Algemeen

DELFT - Mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt voor Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) en Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP). Naar aanleiding van de resultaten uit een eerder uitgevoerde enquête is nu het actieplan mobiliteit 2021 opgesteld. 

Op 16 december 2019 sloten BKS en SGDTP een samenwerkingsovereenkomst, onder meer voor het behoud van een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Als uitwerking daarvan stelden BKS en SGDTP begin 2020 een mobiliteitsvisie op met als doel een goed bereikbaar en verkeersveilig zuidelijk deel van Delft en een duurzaam gebruik van de infrastructuur. Datzelfde jaar is op Schieoevers en Delft Technology Park een enquête uitgevoerd om meer inzicht te verwerven in mobiliteit. De besturen van BKS en SGDTP zijn met de resultaten aan de slag gegaan en hebben de uitkomsten vertaald in een actieplan mobiliteit.

Acties
In 2021 bestaat dit actieplan uit webinars en seminars gericht op het inspireren en verbinden van de achterban, waarin wordt ingegaan op fiscale regelingen, deelmobiliteit en verduurzaming van het wagenpark. De uitvoering van de strategische agenda, gericht op het versterken van de infrastructuur, maakt ook onderdeel uit van het plan. Bij de gemeente wordt gelobbyd voor een betere ontsluiting via de N470, goede parkeervoorzieningen in beide gebieden en het verbeteren van de OV-bereikbaarheid. Daarnaast willen de besturen concrete incidentele projecten organiseren, gericht op het enthousiasmeren van overheid en ondernemers. Deelmobiliteit, slimme oplossingen voor logistiek en initiatieven die de verkeersveiligheid ten goede komen krijgen daarbij aandacht. BKS en SGDTP staan open voor suggesties vanuit bedrijven, ook voor projecten die anderszins bijdragen aan een goed bereikbaar en verkeersveilig zuidelijk deel van Delft en een duurzaam gebruik van de infrastructuur.