De meest linkse trapgevel is van “Het Gulden Hoofd”.  Fragment uit een werk van Isaac Ouwater 1785
De meest linkse trapgevel is van “Het Gulden Hoofd”. Fragment uit een werk van Isaac Ouwater 1785

Vermeer en Van Leeuwenhoek (6)

Algemeen

DELFT - In deze serie over Johannes Vermeer en Antoni van Leeuwenhoek gaan we deze week in op het woonhuis van Antoni. Dit huis stond aan de westzijde van de Hippolytusbuurt als tweede huis vanaf de Nieuwstraat.

Door Jeroen Stolk

Helaas werd de woning begin negentiende samengevoegd met het hoekhuis waardoor van het oorspronkelijke pand weinig meer rest dan wat fundamenten en een bouwtekening. Maar er bestaat wel een schilderij waarop het stukje Hippolytusbuurt is afgebeeld waar betreffende woning gelegen was. 

Uiterst links, onder de eerste boom, zien we net een stukje raam van Van Leeuwenhoeks woning ‘Het Gulden Hoofd’. Het schilderij werd in 1785 gemaakt door de Amsterdamse kunstschilder Isaac Ouwater (1748-1793). Het pand ‘Het Gulden Hoofd’, werd toen niet meer bewoond door van Leeuwenhoek, die in 1723 overleed. Ook zijn dochter, die het pand na hem bewoonde was toen al overleden (1745).

Van Leeuwenhoeks woning was vrij smal, maar diep. In ‘Het Gulden Hoofd’ exploiteerde Antoni zijn winkeltje in fournituren, hij ontving er zijn gasten en deed er zijn observaties. Zijn wereldberoemde microscopen en lenzen werden hier gemaakt. 

Ook de buurpanden hadden mooie namen. Zo was links van Antoni, op de hoek van de Nieuwstraat, ‘Het Suyckerhuys’ gevestigd en rechts van hem “De Rode Leeuw”. Zouden we Delfts grootste geleerde geen recht doen door Hippolytusbuurt 1-3 haar oude uiterlijk terug te geven? Namelijk het uiterlijk van ‘Het Suikerhuis’ en ‘Het Gulden Hoofd’. 

Volgende keer bespreken we het woonhuis van Johannes Vermeer.