Afbeelding 1672, Frankrijk valt de Republiek binnen
Afbeelding 1672, Frankrijk valt de Republiek binnen

Vermeer en Van Leeuwenhoek (5)

Algemeen

Zowel Johannes Vermeer als Antoni van Leeuwenhoek leefden tijdens het rampjaar 1672. In dit jaar werd de Republiek van alle kanten aangevallen en bijna onder de voet gelopen.

Door Jeroen Stolk

Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen hadden een duivels verbond gesloten met als doel een einde te maken aan de macht van Holland. De lokale economie probeerde net een beetje op te krabbelen na de Delftse donderslag van 1654. Dit viel al niet mee vanwege de groeiende buursteden Rotterdam en Den Haag waardoor het belang van Delft sowieso al tanende was. Opmerkelijk was dat, ondanks het feit dat Engeland de vijand was, men zich toch vaak tot dat land wendde wanneer dat nodig leek te zijn. Zo waren er kunstschilders die zich juist in Londen gingen vestigen en was er een kapitaalvlucht vanuit de Republiek richting Engeland. Het rampjaar eindigde in 1673 en een jaar later legde Antoni van Leeuwenhoek zijn eerste contacten met de Royal Society in Londen. Bij Johannes Vermeer had het rampjaar er flink ingehakt. De kunstmarkt stortte volledig in. De gouden eeuw voor kunstenaars was definitief voorbij. Johannes Vermeer werd depressief en stortte in. Het zou de reden geweest zijn van zijn overlijden in 1675.