Afbeelding

Dubbel Delft 21/1

Algemeen Dubbel Delft

DELFT - De Dirck van Bleiswijkschool is een begrip in het Westerkwartier en wijde omtrek. Nog niet zo lang geleden was er in een wijk alles te vinden wat je nodig had: winkels, kroegen, een of meerdere kerken, een wijkgebouw of buurthuis, een badhuis, werkplaatsen, loodsen en niet te vergeten scholen. Toen, maar ook nu nog, vindt een deel van de bevolking dat leren op school vergezeld moet gaan met een geestelijk element. Je kunt je natuurlijk afvragen of het gros van de vakken überhaupt een geestelijk element heeft, maar ‘we’ hechten eraan. Zo had je in het Westerkwartier een Openbare- en een Katholieke School, de laatste in de Westerstraat, de eerste - hier op de oude foto - in de Raamstraat. In diezelfde Raamstraat staat de Nicolaas en Gezellenkerk, momenteel een van de vier parochiekerken. In het begin van de vorige eeuw had deze kerk ook een patronaatsgebouw genaamd ‘Caminada’. Bijna elk patronaatsgebouw kende een grote zaal met toneel. Daar vonden de gemeenschappelijke activiteiten plaats: de preken en toespraken, de ontspanning, de gymnastiek en de regelmatig terugkerende feestavonden met zang en dans. Om de grote zaal heen, of op een verdieping, lagen kleinere ruimtes die gebruikt werden als leslokaal. Rond 1930 telde het land er een kleine 500; in de volksmond werd het gebouw zelf vaak aangeduid als het patronaat. Halverwege de jaren zeventig werd het gebouw afgestoten en werd de gemeente de eigenaar. Het was de periode dat ook Buurtwerk Westerkwartier volop actief was in de buurt. Deze club bewoners hield zich bezig met het aanpakken van onder andere achterstallig onderhoud van de vele huurhuizen in de buurt. De eigenaren, de ‘huisjesmelkers’, werden stevig aangepakt. Het buurtwerk organiseerde ook kinderactiviteiten en vond daarvoor onderdak in de Dirck van Bleiwijkschool. Het hoofd van de school, Frits Addink, was een bevlogen man die hiermee de bewonersorganisatie steunde. Het buurtwerk breidde steeds uit en werd uiteindelijk de belangrijkste gebruiker van het oude patronaatsgebouw. De school van meester Addink is al lang geleden gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Wat bleef zijn actieve bewoners die zorgden voor een nieuw buurthuis, kinderopvang en Speeltuin Westerhonk.

Afbeelding