Foto: Willem de Bie

Dubbel Delft

  vaste rubrieken

DELFT - Onlangs overleed Anna Stalman, geboren in 1911 in de Hopstraat, in het Westerkwartier beter bekend als Anna, of 'moe' Stalman. Ze is 107 jaar geworden. Mensen als Anna Stalman zijn vaak de wat onbekende bouwstenen van de samenleving. Zo is zij mede verantwoordelijk voor de nieuwbouw in het Westerkwartier en het niet afbreken van de hele wijk. Rond 1970 waren veel oude wijken aan onderhoud toe. Huisjesmelkers hadden grote delen van een wijk in bezit om er vooral snel rijk van te worden. Wijken zoals het Westerkwartier. De huizen waren voor arbeiders gebouwd aan het begin van de vorige eeuw, voor prijzen vanaf 1500 gulden. Eind jaren zestig werden die huizen ook ontdekt door nog studerende of net afgestudeerde studenten. Want eenmaal in Delft wil je er niet meer weg. En dus kregen die oude wijken niet alleen een gemêleerde bevolking, maar kwam er ook een grotere diversiteit aan kennis en sociale achtergrond. Dat leidde tot brede contacten in de wijken, vooral op het gebied van wonen / leven. In het Westerkwartier leidde dat tot de oprichting van Buurtkomitee Westerkwartier, een soort doorsnee van de wijk waarin alles en iedereen vertegenwoordigd was. Dat komitee bestond uit zo'n 15 vrijwilligers, oude bewoners, studenten, werkenden, werkelozen, jong, oud, van alles. Eén van hen was Anna Stalman, een alleenstaande moeder met zoon Dik. Het Buurtkomitee kreeg steun in de wijk, waaronder die van meester Addink van de Dirk van Bleijswijkschool. Daar kon men vergaderen en activiteiten voor kinderen organiseren. Zo ontstond een hechte organisatie, die subsidie van het Rijk kreeg, een beroepskracht kon aannemen en een gesprekspartner werd bij de Gemeente Delft. Vooral over de huizen en het achterstallig onderhoud; meest voorkomende huisdier was de kakkerlak. Samengevat: de wijk ging niet plat zoals de Gemeente wilde, er kwam nieuwbouw, een eigen buurthuis, een speeltuin, een peuterspeelzaal, een bejaardensoos, Westerpop; tot groot genoegen van de wijk. En dat allemaal te danken aan mensen zoals Anna Stalman, die zich het lot van medebewoners aantrekken. Met veel energie, belangeloos, met liefde; geen woorden maar daden. Op de oude foto: staand, vijfde van rechts. (www.dubbeldelft.nl)

Willem de Bie
Meer berichten
 
CustomHtml_1