Afbeelding
Foto: Willem de Bie

Dubbel Delft 30/4

Algemeen

DELFT – Vijf jaar lang is gewerkt aan de Willem van Oranje-tunnel in het centrum van de stad. Een enorme operatie die de stad voorgoed heeft veranderd. Niet alleen is het spoorviaduct verdwenen dat de stadsdelen een halve eeuw van elkaar scheidde, Delft heeft er ook een modern vervoersknooppunt en stadskantoor bij. Door de verandering is er ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van een nieuw stuk stad: Nieuw Delft. Op de linker foto is nog net het laatste restant van het oude spoorviaduct te zien: het blauwe voetgangersbruggetje. Verder is het een grote bouwput  met, een beetje verloren, het oude stationsgebouw. Met daarvoor een kale vlakte waar de bussen konden aanmeren. Iets waarvan velen dachten dat dit iets tijdelijks was. Maar dat was dus niet het geval. Rechts onderin een ‘hulpspoor’ voor de tram, die zich met wat bochten van en naar de Irtenetunnel kon bewegen. En in het midden de stalling voor het meest gebruikte vervoermiddel in Delft, de fiets. Het station en het Stadskantoor zijn bijna klaar: wat rest zijn de gevels aan de kant waar kort daarvoor nog de treinen lang raasden. De rechter foto geeft een actueel beeld en laat wat meer zien van de vorderingen richting de Westlandseweg. Linksboven het Westerkwartier met de Ada van Hollandstraat en de Raamstraat. Daaronder de rij nieuwbouw in het verlengde van het station, waarbij nog steeds opvallend gegeven is dat het hoogste gebouw naast het - lage - oude stationsgebouw staat; je moet er maar opkomen als architect. Even opvallend als de hoogbouw rechts, langs het water. De nieuwbouw richting Westlandseweg vordert gestaag. Tussen de woonblokken links en rechts gaat volgens de plannen het ‘van Leeuwenhoekpark’ komen. Ook in het middengebied van de woonblokken is groen gepland: zogenoemde ‘artist impressions’ in de ontwerpen laten een woongebied zien dat doordrenkt is van mooie grasvelden, struiken en veel bomen. Kijk bijvoorbeeld op nieuwdelft.nl bij ‘student hotel’: niet alleen een ronkende tekst van Charlie MacGregor, oprichter van The Student Hotel, maar ook gras, bomen en een zomerse sfeer met jeugdige Delftenaren. Achter het groen verscholen, en de bovenkant van het blok in een lichtere tint getekend, is het gebouw zelf te zien. Tot 2025 zal er nog gebouwd worden.

Afbeelding