Foto: Willem de Bie

Dubbel Delft

DELFT - Ooit was de term woonwijk synoniem aan leefwijk. met andere woorden: een wijk moest veel faciliteiten hebben, zoals winkels van allerlei pluimage, een speeltuin/speelplaats, een verenigingsgebouw, een kleuterschool en een of meerdere lagere scholen. Voor je dagelijkse boodschappen, de kapper, de schoenmaker, de melkboer, de bakker, de groenteboer, de slager, de kolenboer, de wasserij, je borreltje of je pilsje hoefde je in die jaren het Westerkwartier niet uit: alles was er te vinden. En er was een verenigingsgebouw, Caminada in de Raamstraat, een kleuterschool, Beatrix, ook in de Raamstraat en twee lagere scholen: de Heilig Hartschool in de Westerstraat en de Dirk van Bleiwijckschool in de Raamstraat. Veel van de jongens uit de wijk gingen daarna naar LTS, de Lagere Technische School van der Made aan het eind van de Parallelweg, ook wel Madelaantje genoemd. Goed idee dus, van die stadsontwikkelaars. In de jaren zeventig en tachtig werd alles grootschaliger: de buurtwinkels verdwenen meer en meer scholen werden nieuwbouw-leerfabrieken met vaak meer dan duizend leerlingen. Op de linker foto zijn rechts nog net twee kinderen te zien die bezig zijn met touwtje springen op het speelplein van de Dirk van Bleiswijckschool. Op 30 april 1970 organiseerden een aantal buurtbewoners, verenigd in Buurtkomitee Westerkwartier, Koninginnedag-activiteiten op het plein van de school. De hoofdmeester van de school, Frits Addink, was zo enthousiast dat hij het buurtwerk aanbood om voortaan de knutselclub op woensdagmiddag in zijn school te houden. Ook mocht het buurtkomitee er op maandagavond haar wekelijkse vergadering houden. Zo’n vijf jaar heeft het buurtwerk er, in goede samenwerking met de school, veel activiteiten kunnen organiseren. Totdat patronaatsgebouw Caminada, even verderop in de straat, leeg kwam te staan. Na veel acties, lobbywerk en stevig actievoeren vanuit het buurtwerk kwam dit gebouw in 1976 ter beschikking van de buurt. De Heilig Hartschool, de Dirk van Bleiswijckschool en de van der Made werden uiteindelijk afgebroken om plaats te maken voor woningen. De Beatrix kleuterschool werd later buurthuis en brandde in de jaren tachtig af. Bijna alle buurtwinkels zijn verdwenen.

Meer berichten
 
CustomHtml_1