Afbeelding

Woensdag 21 september Wereld Alzheimer Dag

Algemeen

Ieder jaar is het op 21 september Wereld Alzheimer Dag. Dit jaar is het thema ‘Samen op pad’. Vertegenwoordigers van Zorg- en Welzijnsorganisaties in het Delft, Westland en Oostland en Alzheimer Delft Westland Oostland brengen dementie extra onder de aandacht. 

Dementie is er in vele vormen, zoals Alzheimer, en treft mensen van verschillende leeftijden. Eén van onze doelstellingen is de bekendheid met en de mogelijkheden voor mensen met dementie en hun naasten te vergroten, zodat zij zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de maatschappij. In DWO zijn er ongeveer 5.000 mensen met (beginnende) dementie. Dit aantal stijgt en is naar verwachting 10.000 in 2040, dus een verdubbeling in 20 jaar tijd. Het helpt mensen met dementie enorm als mensen om hen heen begrijpen hoe om te gaan met dementie. Iemand met dementie wil net als jij vriendelijk en respectvol benaderd worden, ook als hij of zij het even niet weet of er iets mis gaat. Kijk goed naar het gezicht, maak contact, vertel wie je bent en maak een complimentje. Mocht u als bedrijf, organisatie, school, of welke instantie ook dan geïnteresseerd zijn in voorlichting over dementie, dan kunt u contact opnemen met Alzheimer DWO, S.Poll@alzheimervrijwilligers.nl