Bert en Arthur
Bert en Arthur

Arthur de Groot verlaat bestuur Alzheimer DWO

Algemeen

Sinds zijn aantreden in 2007 heeft Arthur zich met tomeloze energie ingezet voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Doorlopend vroeg hij als voorzitter en belangenbehartiger aandacht voor de ingrijpende gevolgen van de ongeneeslijke hersenziekte en het belang van passende steun en hulp. Voor de zieke zelf, maar ook voor de naasten. Ook wees hij gemeenten, zorgverzekeraars en zorgorganisaties voortdurend op hun verantwoordelijkheden in deze. Arthur’s oprechte betrokkenheid en gedrevenheid dwong alom respect af. Daarnaast droegen zijn verbindende kwaliteiten en constructieve houding succesvol bij aan de samenwerking met de vele partijen in de regio. Op initiatief van Arthur vonden meerdere regionale publiekscampagnes plaats om de kennis over dementie te vergroten en schaamte en een isolement te voorkomen bij hen die het treft. Dankzij hem is er meer aandacht voor de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en wordt in de gehele DWO regio geïnvesteerd in een Dementievriendelijke Samenleving. Een samenleving waarin mensen met dementie begrip ondervinden en zolang mogelijk actief deel kunnen nemen. Een samenleving waarin mantelzorgers volop steun en hulp ervaren. Onder de bezielende leiding van Arthur is de afdeling Delft-Westland-Oostland van Alzheimer Nederland uitgegroeid tot een krachtige vrijwilligersorganisatie en een volwaardige gesprekspartner aan overlegtafels. Ruim 130 betrokken vrijwilligers zetten zich in via de Alzheimer Cafés/Trefpunten, Bezoekdienst, Belangenbehartiging, Voorlichting, Public Relations en het Bestuur. Alzheimer DWO is een begrip geworden. In 2018 vond Arthur een gewenste opvolger in Bert van der Lende. Tijdens de voorzittersoverdracht reikte burgemeester van Bijsterveldt de Erepenning van de gemeente uit aan Arthur, voor zijn grote verdiensten ten behoeve van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Arthur blijft actief als voorlichter. Afgelopen dinsdag is hij benoemd tot Erelid en ontving de gouden DWO speld en bijbehorende oorkonde.