Afbeelding

Alzheimercafé Delft weer open voor publiek

Algemeen

In september gaan onze Alzheimercafés weer open voor publiek. Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.

Alzheimercafé Delft
Locatie: Hampshire Hotel Delft Centre, Koepoortplaats 3, 2612 RR Delft. Inloop vanaf 19.00 uur, programma 19.30 – 21.00 uur. Info: 015 – 257 13 87

Maandag 13 september 2021
Meer dan vergeetachtigheid

Er wordt informatie / voorlichting gegeven over dementie en de ontwikkelingen op dit gebied. Tijdens deze bijeenkomst zal o.a. ingegaan worden op medicatie die het proces van dementie af kan remmen, de diagnostiek en verschillende vormen van dementie enzovoorts.
Deskundige: Klinisch geriater van Reinier de Graaf. Ook de andere Alzheimercafés en Trefpunten zullen vanaf september weer open zijn voor onze gasten. Voor Pijnacker, Lansingerland en het Westland verwijzen wij u naar onze website. www.alzheimer-Nederland.nl/regios/dwo. U vindt hier alle programma’s en data voor de komende maanden, wij hopen u weer in grote getalen te mogen ontvangen, uiteraard zijn de RIVM richtlijnen van toepassing.