De winkeliers van De Hoven Passage vrezen een afname in het aantal bezoekers na de geplande wegversmalling (Foto: Koos Bommelé)
De winkeliers van De Hoven Passage vrezen een afname in het aantal bezoekers na de geplande wegversmalling (Foto: Koos Bommelé) (Foto: KOOS BOMMELE)

'Versmalling Voorhofdreef vormt een risico'

DELFT - Op korte termijn dreigt een versmalling van de Voorhofdreef te worden doorgevoerd, wat volgens de gemeente Delft nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Winkeliers van De Hoven Passage maken zich zorgen om de wegwerkzaamheden. Daarom is in opdracht van Stichting Ondernemersfonds Voorhof en Winkeliersvereniging De Hoven Passage onderzoek gedaan naar de economische impact van de wegversmalling.

Door Cheyenne Toetenel

Vorig jaar stelde Roots Beleidsadvies de Gebiedsvisie Voorhof ‘Vitaal en Bereikbaar’ op, waarin onder meer werd aangegeven dat de ligging en bereikbaarheid van Voorhof van grote waarde zijn voor de ondernemers in de wijk. Ook wees het bureau op de onderscheidende positie van De Hoven Passage ten opzichte van de Delftse binnenstad. Waar De Hoven Passage een centrale rol heeft voor boodschappen ligt de focus van de bezoeker in de binnenstad veel meer op cultuur, horeca en beleving. De bereikbaarheid van De Hoven Passage op orde hebben én houden is volgens het adviesbureau belangrijk om die positie als stadsdeelcentrum te kunnen behouden. De aangekondigde versmalling van de Voorhofdreef - een halvering van het huidige aantal rijbanen - vormt in dit kader een risico. Hoe groot de economische impact naar verwachting zal zijn, is nu door het adviesbureau in beeld gebracht.

Negatief effect
Uit de analyse van de economische effecten van de wegversmalling blijkt dat het negatieve effect op de bestedingen in het winkelgebied zeker 4 miljoen per jaar bedraagt. De verwachting is dat dit bedrag in werkelijkheid nog hoger zal uitkomen, doordat potentiële bezoekers minder vaak als ‘vanzelf’ in aanraking komen met het winkelgebied. Ook wijst het adviesbureau erop dat de verminderde bereikbaarheid kan leiden tot toenemende kosten voor logistiek en een negatief effect kan hebben op bestedingen bij MKB-bedrijven in andere delen van de wijk. Kees Romijn, voorzitter van het Ondernemersfonds Voorhof, noemt de bevindingen 'schokkend'. "Het economisch belang van de stad is al vaker het ondergeschoven kindje van de gemeente geweest, dus het is jammer dat dit ook nu weer het geval lijkt." Romijn maakt zich zorgen om de positie van het winkelcentrum. Ik vrees voor een flink omzetverlies voor de ondernemers én het verdwijnen van werkgelegenheid. Het zijn lastige tijden voor de detailhandel en De Hoven Passage heeft al wat klappen te verduren gehad. Als wij straks een groot deel van het autoverkeer kwijtraken door de aanpassingen, houd ik mijn hart vast. Mensen doen hun boodschappen nou eenmaal niet op de fiets, hoe graag men dat ook zou willen."

Compensatie
Naast de benoeming van de economische effecten, deelt het adviesbureau ook mogelijke maatregelen om de negatieve effecten van de versmalling van de Voorhofdreef te beperken. "Het realiseren van een aansluiting van de Martinus Nijhofflaan op de Prinses Beatrixlaan geldt daarbij als topprioriteit", valt te lezen in het rapport. De realisatie van deze aansluiting zal echter niet volgend jaar al kunnen plaatsvinden, terwijl de wegversmalling van de Voorhofdreef al wel staat gepland. In het rapport worden daarom ook andere mogelijkheden genoemd. Deze voorstellen kunnen al op de korte termijn bijdragen aan het binden en boeien van bezoekers. "Het gaat daarbij om het vergroten van de stallingsmogelijkheden voor fietsen, het hanteren van vriendelijke parkeertarieven, het verkeersveilig maken van het Delflandplein, het tegengaan van verloedering, het verhogen van het algemene onderhoudsniveau, het realiseren van ondergrondse containers, het verbeteren van de bewegwijzering, de organisatie van extra evenementen en het investeren in de marketing van de drie detailhandelsparels in Delft."

Overleg
Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat eerder overleg met de Stichting Ondernemersfonds Voorhof en Winkeliersvereniging De Hoven Passage heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de gebiedsvisie Voorhof ‘Vitaal en Bereikbaar’. "Het definitieve rapport over de economische impact van de versmalling van de Voorhofdreef zal uiteraard bij deze gesprekken worden meegenomen. Ook zal het rapport worden betrokken bij de bespreking van het verkeersveiligheidsonderzoek Delflandplein in de raadscommissie Ruimte en Verkeer op 8 oktober." Romijn ziet het positief in dat de gemeente openstaat voor overleg. "Hopelijk neemt de gemeente het advies van Roots Beleidsadvies ten harte en de stellen zij de wegversmalling uit tot er een passende oplossing is gevonden om de negatieve economische impact te verkleinen."

Cheyenne Toetenel
Meer berichten