<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Een stukje sportief Delft vanuit de lucht, inclusief sportcomplex Blue Birds (Foto: willem de bie)
Een stukje sportief Delft vanuit de lucht, inclusief sportcomplex Blue Birds (Foto: willem de bie)

Meer ruimte voor sport en beweging in Delft

DELFT - Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat Delft in de komende jaren voldoende en kwalitatief goede voorzieningen heeft voor sport en bewegen? En hoe zorgen we ervoor dat meer mensen gaan bewegen? Deze vragen stonden voor de gemeente, Sportraad van Delft en verenigingen centraal bij het uitwerken van de investeringsagenda Sportaccommodaties en het Uitvoeringsplan Sport, waarmee het college van B&W op 8 oktober heeft ingestemd.

Investeren in 'basis op orde'
Na de bezuinigingen die de afgelopen jaren nodig waren, is er weer ruimte om te investeren. Dit is hard nodig omdat Delft momenteel te weinig sportvoorzieningen heeft. Daarnaast zijn de bestaande voorzieningen, zoals gymzalen, verouderd en vaak onvoldoende geschikt voor verenigingssport. De maatregelen uit de investeringsagenda Sportaccommodaties richten zich daarom in de eerste plaats op investeringen die ervoor zorgen dat de basis op orde komt. De basis op orde betekent hier: doen wat nodig is om het mogelijk te maken dat alle Delftenaren kunnen sporten op de manier zoals zij dat willen en hierbij gebruik kunnen maken van voldoende én kwalitatief goede voorzieningen.

Verplaatsen sportcomplex Blue Birds
In de Investeringsagenda Sportaccommodaties is inzichtelijk gemaakt welke investeringen de komende jaren gedaan worden. De gemeente heeft geld gereserveerd om de komende vier jaar een deel van deze plannen uit te voeren. De eerste opgave is het verplaatsen van honk- en softbalvereniging Blue Birds naar een groter complex. Dit is nodig omdat de vereniging nu te weinig velden heeft, die bovendien niet de juiste afmetingen hebben.

Stimuleren van beweging en sport
Dat bewegen gezond is weet iedereen wel, toch beweegt lang niet iedereen voldoende. Het Uitvoeringsplan Sport richt zich daarom op het stimuleren van sport en bewegen. En het ondersteunen van sportverenigingen om sterk en gezond te worden en te blijven. Maar ook bij het mogelijk maken van sport en beweging voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen of kinderen met een beperking. Daarnaast is sport en beweging een middel bij het uitvoeren van opgaven op het gebied van bijvoorbeeld zorg, participatie en talentontwikkeling. Om de ambities uit het uitvoeringsplan te realiseren zet de gemeente maximaal in op combinatiefuncties, zoals een verenigingsondersteuner of buurtsportcoach.

Samen
De 'Investeringsagenda Sportaccommodaties' en het 'Uitvoeringsplan Sport' zijn in samenwerking met de Sportraad van Delft, sportverenigingen en –stichtingen en andere maatschappelijke partners opgesteld. Ook in de uitvoering trekken de partijen samen op. Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Zorg, Sport en Armoedebeleid: 'Ik ben trots op dit gezamenlijke resultaat. Er is uitstekend samengewerkt, waarbij alle partijen met veel plannen kwamen. Er ligt nu een realistisch plan met maatregelen die ervoor zorgen dat de stad Delft in de toekomst nog meer uitnodigt om te sporten en bewegen.'

Cheyenne Toetenel

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>