<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
De werkgroep die meedenkt over de besluitvoering met betrekking tot de plannen Sint Agathaplein / Museum Prinsenhof
De werkgroep die meedenkt over de besluitvoering met betrekking tot de plannen Sint Agathaplein / Museum Prinsenhof (Foto: )

De gemeente zoekt meedenkers

DELFT - Het Museum Prinsenhof Delft en Sint Agathaplein zijn belangrijk voor Delft. Daarom gaat de gemeente graag het gesprek aan met alle Delftenaren die mee willen denken over de ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het museum en het Sint Agathaplein.

Vanaf mei 2018 is gestart met een communicatie- en participatietraject voor de buitenruimte, waarbij de stad op verschillende manieren en momenten uitgenodigd werd. De buitenruimte betreft het Sint Agathaplein en de Prinsentuin.
Het college werkt op dit moment, op verzoek van de gemeenteraad, een aantal verschillende varianten uit, waarover in het najaar met de stad en gemeenteraad gesproken zal worden.
Alle reacties uit de eerste fase van het participatietraject worden hierin meegenomen om uiteindelijk tot het beste plan te komen voor Museum Prinsenhof Delft en het Sint Agathaplein.

Verslag
De eerste fase van het participatietraject bestond uit persoonlijke gesprekken met omwonenden en een informatieavond in juli. Bovendien konden betrokkenen tot 1 september hun mening geven in een digitale enquête over de mogelijkheden voor het Sint Agathaplein. Hiervan is een verslag gemaakt dat is aangeboden aan de raad. Dit verslag is te lezen via www.delft.nl

Werkgroep
In september en oktober 2018 heeft de gemeente aanvullende gesprekken gevoerd met mensen die nauw betrokken zijn bij het Sint Agathaplein en Museum Prinsenhof Delft. Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van een werkgroep met mensen van allerlei verschillende achtergronden. Zij gaan de komende 6 maanden meewerken aan de toekomst van het gebied rondom het museum.

Wilt u ook meedoen?
De werkgroep is nog op zoek naar circa 3 (jonge) mensen die buiten het centrum wonen en zich betrokken voelen bij het museum, het Sint Agathaplein en de Prinsentuin. Bent u ervan overtuigd dat uw bijdrage niet gemist kan worden? Dan kunt u zich aanmelden.

Aanmelden
Stuur een mail waarin u uzelf voorstelt in een korte tekst van maximaal 150 woorden, die in ieder geval antwoord geeft op de volgende vragen:

-Waarom wilt u meedoen?

-Waarom hoort u hierbij?

-Wat vindt u zelf belangrijk als eventueel toekomstig lid van de werkgroep?

Stuur uw reactie voor 7 januari 2019 naar: werkgroep@delft.nl.

Gesprekken met de kandidaten vinden plaats op 11 januari 2019. Een vertegenwoordiging van de werkgroep behandelt de reacties, selecteert en voert de gesprekken.

Keuze voor scenario
De komende tijd wordt samen met de werkgroep gewerkt aan drie toekomstscenario's. Naar verwachting kan de gemeenteraad voor de zomer van 2019 een keuze maken. Daarna kan een architect aan de slag om het scenario dat de voorkeur heeft uit te werken in een concreet plan voor het museum. Ook in de fase van het uitwerken van het plan wil het college bewoners en belanghebbenden vragen om mee te ontwikkelen.

Ruud Stift

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Heeft u gestemd voor Europese Parlementsverkiezingen ?Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>