<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Foto:

'Sporten is gewoon hartstikke leuk!'

De Delftse Sportraad is een belangrijke schakel tussen de sportverenigingen en de gemeente Delft. Belangen vanuit de sport kunnen gebundeld naar de gemeente en de gemeente kan duidelijk maken wat haar beleid is.

Daarnaast verzorgt de sportraad cursussen voor bestuurders en voorlichting op diverse terreinen. Zo waren er in 2018 presentaties op het gebied van de nieuwe AVG-regels, de BTW-wijziging en homo emancipatie.
Voorzitter Wicher Schreuders: "Om zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken wat wij doen is er één keer per kwartaal een hele pagina in Delft Op Zondag. Ook zijn we iedere laatste dinsdag van de maand actief op Stadsradio Delft met live gasten en interviews. En er is natuurlijk veelvuldig mailcontact met de sportverenigingen.

Ontwikkelingen
Daarnaast proberen we zoveel mogelijk de regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van sport te volgen en organiseren wij sinds twee jaar het Delftse Sportcongres. Afgelopen jaar ging dat over integratie en sociale cohesie in de samenleving, met name die van allochtonen.
Het thema voor 2019 is sport en gezondheid. Ook gemeentelijk beleid is erg belangrijk: wij kunnen dat beleid dichterbij de clubs brengen en kiezen gezamenlijk met die clubs welke onderwerpen en thema's vervolgens met de gemeente besproken moeten gaan worden".

Visie Sport en Bewegen
Op dit moment ligt er een gemeentelijke nota getiteld Visie Sport en Bewegen, een nota waarin de beleidsvisie op het gebied van sport tot 2025 wordt vastgelegd.
"Die nota wordt uitgewerkt langs twee lijnen: de zogenaamde investeringsagenda sport -de hardware- en het uitvoeringsplan sport -de software- dus de sporters en de clubs. De clubs hebben de afgelopen periode plannen kunnen indienen bij de gemeente die vervolgens kijkt welke elementen daarvan in het totaalplan kunnen worden opgenomen. Wat ons betreft is het grote punt van aandacht primair de accommodaties. De afgelopen jaren is er teveel op sport bezuinigd en stond sport te laag op de gemeentelijke agenda. Het plan wat er nu ligt gaat over de toekomst, waarbij wij nadrukkelijk stellen dat minimaal de basis op orde moet zijn. Er is een achterstand als het gaat om het onderhoud van de sportaccommodaties in Delft, maar op kwaliteit en kwantiteit lopen we ook achter. Dat moet eerst op orde zijn om vervolgens plannen voor uitbreiding in de toekomst te kunnen realiseren.
Om de basis op orde te krijgen, is er volgens de Gemeente in ieder geval zo'n twintig miljoen nodig; terwijl het uitvoeren van alle ingediende plannen zo'n vijftig tot tachtig miljoen gaat kosten volgens de wethouder. In maart 2019 komt de wethouder met een voorstel naar de Gemeenteraad. Om alles te kunnen realiseren zal er waarschijnlijk efficiënter moeten worden omgegaan met de vierkante meters die nu in gebruik zijn door de sport. Om zaken goed in de stad te kunnen regelen zal er een goeie combinatie moeten zijn tussen vierkante meters voor bedrijven, wonen en sporten. Een soort moderne ruilverkaveling. Ook moet je denken aan meer sporten bij elkaar. De samenleving is divers geworden en daar moet je ook in de sport goed op anticiperen, dus rekening houden met de maatschappelijke rol van de sportclubs en betrokkenheid bij de wijk."

Buurtcoaches
Overigens, de in Delft hiervoor actieve buurtsportcoaches zijn nu te weinig bezig met sport, met name onvoldoende sportclub gericht, en er zijn er te weinig van. Misschien wel het belangrijkste: de ontwikkeling en het scheppen van kansen van en voor de jeugd. Vooral teamsport is daarbij belangrijk, het met elkaar omgaan, een doel bereiken, uitblinken, misschien de aanvoerder van het team zijn. Van jongs af aan kan je kinderen hiermee helpen. En niet alleen omdat het belangrijk is, maar vooral ook omdat het hartstikke leuk is, sporten".
Nog veel te doen in 2019, een stevige klus voor de Sportraad.

Ruud Stift

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Heeft u gestemd voor Europese Parlementsverkiezingen ?Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>