Vrijwilliger Mieke Timmerman en coördinator Monique de Vreede van de jubilerende formulierenbrigade
Vrijwilliger Mieke Timmerman en coördinator Monique de Vreede van de jubilerende formulierenbrigade

Formulierenbrigade bestaat 12,5 jaar

Algemeen

DELFT - De formulierenbrigade van Delft voor Elkaar bestaat deze maand 12,5 jaar. In april 2006 was de officiële aftrap. In de afgelopen jaren werden bijna 6.000 formulieren ingevuld en even zoveel mensen geholpen. De aanleiding om de formulierenbrigade te starten was dat een groeiende groep inwoners niets wist van de voor hen beschikbare voorzieningen. Vrijwilligers bieden hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren met als doel het gebruik van regelingen aan te moedigen. Dit doel is onveranderd gebleven. Ook de doelgroep bleef grotendeels hetzelfde: iets meer dan de helft van de klanten heeft een inkomen op bijstandsniveau. Daarnaast is er een grote groep mensen met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal: taalbegrip (formulieren en brieven zijn vaak ingewikkeld) of niet kunnen lezen of schrijven. Oudere mensen behoren tot de vaste doelgroep van de formulierenbrigade. Eén op de zes zelfstandig wonende 75-plussers is niet in staat om zelf formulieren in te vullen of rekeningen te betalen (SCP, rapportage ouderen 2006). Een bijkomend probleem is dat bijna elk formulier tegenwoordig digitaal ingevuld moet worden. Dat dwingt niet computervaardige mensen om een beroep te doen op hun netwerk of op de formulierenbrigade.Nog steeds voorziet deze in het bevorderen van maatschappelijke participatie van inwoners. De vrijwilligers nemen het invullen van formulieren niet over van de klanten. Waar mogelijk doen zij dit samen. In de spreekkamer staan twee beeldschermen. Terwijl iemand meekijkt kunnen mensen hun formulier zelf invullen. Dat geeft soms vertrouwen om het de volgende keer zelf te kunnen.
De formulierenbrigade is een vrijwilligersproject van Delft voor Elkaar. Zij zorgt voor ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur -12.00 uur kunt u op afspraak bij de Formulierenbrigade terecht. Bel: 015-7600200 of mail: administratie@delftvoorelkaar.nl.