Gemeenten maken afspraken over verwarde personen

DELFT - Mensen met psychische problemen zijn niet gebaat bij een verblijf in een politiecel. Toch komt iemand die zich in het openbaar 'verward' gedraagt hier nu soms terecht. De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Westland en Pijnacker-Nootdorp, GGZ Delfland, OM en politie hebben daarom afspraken gemaakt over een menselijke aanpak. Maandag ondertekenen zij een overeenkomst waarmee de opvang personen met verward gedrag geregeld is. De politie in betrokken gemeenten kan 24 uur per etmaal, 7 dagen in de week personen met verward gedrag die dringend zorg nodig hebben naar GGZ Delfland brengen.

Het is voor veel mensen verontrustend en soms ook beangstigend: mensen die zich in het openbaar 'verward' gedragen. Door het waarschuwen van de politie en het meenemen van de persoon door de politie is het probleem voor omstanders snel opgelost. Maar voor de persoon met verward gedrag begint het dan pas. Om de zorg beter en sneller te regelen is bij GGZ-Delfland, mede dankzij de constructieve medewerking van zorgverzekering DSW, een opvang voor personen met verward gedrag gecreëerd.

Personen met verward gedrag, die dringend hulp nodig hebben en niet verdacht worden van een misdrijf, worden door de politie naar GGZ Delfland aan de Sint Jorisweg in  Delft gebracht. Daar worden ze opgevangen, beoordeeld door een arts en krijgen ze de zorg die ze nodig hebben. Personen met verward gedrag die wel verdacht worden van een misdrijf, worden naar de Opvang Verwarde Personen van het hoofdbureau van politie in Den Haag gebracht. Het rijk heeft opdracht gegeven aan alle gemeenten, politie en zorgaanbieders om uiterlijk in 2018 te komen tot een zogeheten sluitende aanpak rond mensen met verward gedrag. Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan een van de bouwstenen.

Iris Bandhoe, lid van de Raad van Bestuur/psychiater van GGZ Delfland, licht de keuze voor deze aanpak toe: "In onze sector heet dat 'de sluitende keten': betrokkenheid van alle relevante partijen die er samen voor moeten zorgen dat iemand weer kan herstellen en op termijn kan terugkeren naar de maatschappij. Belangrijk is dat er volstrekte duidelijkheid is over ieders rol daarin. Ik ben blij dat we dat in de overeenkomst goed geregeld hebben."

Het aantal meldingen bij de politie van verwarde en overlast gevende personen neemt toe. Maar niet al deze personen hebben ook een psychiatrische problematiek. Bij personen met verward gedrag gaat het in elk geval altijd om kwetsbare mensen die in de problemen komen door bijvoorbeeld een aandoening of levensproblemen of een combinatie daarvan.

Raimond de Prez, wethouder wonen, stedelijke vernieuwing en zorg van de gemeente Delft: "Het kan voor de omgeving erg vervelend zijn als deze mensen overlast veroorzaken. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen door deze mensen op de juiste plaats in zorg te brengen. Uiteraard is dat ook voor het welzijn van de betreffende persoon van groot belang. Ik ben dan ook heel blij dat we daar gezamenlijk hard aan werken."

Meer berichten