De 'geluidsmuur' langs de A4 ter hoogte van Buitenhof. Bewoners van de Gerbrandylaan willen dat ook hun buurt wordt beschermd met een fatsoenlijke geluidswerende voorziening.
De 'geluidsmuur' langs de A4 ter hoogte van Buitenhof. Bewoners van de Gerbrandylaan willen dat ook hun buurt wordt beschermd met een fatsoenlijke geluidswerende voorziening.

Bewoners Gerbrandylaan willen geluidswal

Algemeen

DELFT - Bewoners van de Gebrandylaan zijn de geluidsoverlast van voorbijrazend verkeer van de A4 en de Kruithuisweg meer dan zat. Ze willen dat ook de stukken weg rond hun buurt worden voorzien van geluidsschermen. Daar pleit ook de gemeente voor.

Door: Jesper Neeleman

Het Delftse stadsbestuur verzocht Rijkswaterstaat onlangs daarom om de Delftse klachten serieus te nemen, op dit stuk A4 een wal van drie meter plus haag aan te leggen en voor en na de aanleg hiervan een geluidsonderzoek aan de Gebrandylaan te doen.
Bewoners van deze straat in de Delftse Goudkust kampen met 'ernstige geluidsoverlast', schreef W.M. Steendam recent namens 31 bewoners. In vergelijking met andere wijken zijn ze volgens Steendam 'zeer stiefmoederlijk bedeeld' wat betreft de geluidswerende voorzieningen.

Metershoge muren
Wie ter plekke kijkt moet ze wel gelijk geven. Staand op het viaduct over de A4 zie je - met achter de golfbaan in je rug - rechts hoe Tanthof compleet is omgeven door metershoge muren. Links, ter hoogte van Buitenhof, loopt slechts een soort met gras begroeid heuveltje. Een beetje sportman kan er uit stand overheen springen. Opvallend is dat ook de Kruithuisweg is omgeven met geluidsmuren. Behalve dat stukje in het begin, ter hoogte van de Gerbrandylaan. In deze straat zijn de rijdende voertuigen van verderop inderdaad hoorbaar. Dat moet anders, vinden de bewoners. Hun wens: een geluidsscherm van 6 meter hoog en 780 meter lang.

Die gaat er niet komen, laat een woordvoerster van Rijkswaterstaat desgevraagd weten. "Wel zal er tussen hectometerpaal 56,4 tot en hectometerpaal 56,7 parallel aan de A4 nog een zichtwal van 4 meter hoogte worden gerealiseerd", voegt ze eraan toe. "Het doel van deze wal is om de A4 aan het zicht te onttrekken. Hier wordt momenteel een ontwerp voor gemaakt." Dit wordt vervolgens afgestemd met de Gemeente Delft.

Rijkswaterstaat en de bewoners verschillen behoorlijk van mening wat betreft het wel of niet overschrijden van geluidsnormen. Wettelijk mag in Buitenhof en Tanthof 48 decibel hoorbaar zijn. Volgens de bewoners van de Gerbrandylaan is bij hun woningen herhaaldelijk 62 decibel gemeten. Helemaal nieuw is de geluidsoverlast overigens niet voor de bewoners van dit stukje Delft. Maar, benadrukken zij: Sinds de A4 tussen Delft en Schiedam is geopend, is het zowel op de A4 als op de Kruithuisweg drukker met verkeer. Volgens Rijkswaterstaat is het echter 'niet aannemelijk' dat geluidsnormen in de Gerbrandylaan worden overschreden. De woordvoerster van Rijkswaterstaat zegt dat, voordat de A4 Delft-Schiedam is aangelegd, akoestisch onderzoek verricht. "Op basis daarvan is in het Tracébesluit voor deze locatie geen geluidsscherm opgenomen." Bewoners van de Gerbrandylaan plaatsen grote vraagtekens bij dit onderzoek. Zij zeggen dat er nauwelijks grondig onderzoek is verricht en dat recente cijfers worden vergeleken met nul-waarden die zijn opgemeten in de tijd dat de A4 al doorliep tot Delft-zuid.

Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht de geluidproductie langs Rijkswegen te beheersen. Ook bij de A4 Delft-Schiedam houdt Rijkswaterstaat volgens de woordvoerster in de gaten of de geluidsnormen niet worden overschreden. "Langs alle Rijkswegen liggen referentiepunten op 50 meter afstand van de weg waarin het maximale geluidniveau van de weg is vastgelegd", legt ze uit. "Om te bepalen of de geluidproductie per referentiepunt onder het geluidproductieplafond blijft, voeren we jaarlijks berekeningen uit. De A4 Delft Schiedam is pas eind december 2015 opengesteld voor het verkeer."

Opnieuw meten
Pas als de weg minimaal een jaar open is, gaat Rijkswaterstaat opnieuw meten en rekenen. Bij overschrijding van het geluidsniveau wordt vervolgens bekeken of maatregelen noodzakelijk zijn, laat de woordvoerster weten. "Maar aan de hand van het akoestisch onderzoek en alle maatregelen die zijn getroffen is voor nu niet aannemelijk dat de geluidsnormen in deze straat worden overschreden."