Afbeelding

Lachende gezichten tijdens lintjesregen op het Stadhuis

Algemeen

Editie: Week 17, Jaargang 23 |

Van links naar rechts: Henk van Bergen, W.A. de Lang, Bruun van der Steuijt, Elle-Marie Valkenburg, Jan Wiegman, Dami van Doorninck, Bas Verkerk, Joop Bommelé, Alie Ekkelkamp, Herman Kok, G.H.J. Schröder-Mostert, Fons Harmsen, M.J. van der Ham, Roos van der Kruk en Fred Hemmes. (foto: Koos Bommelé)

DELFT – Je kunt er je horloge op gelijkzetten: rond Koningsdag worden weer de nodige lintjes uitgereikt. Afgelopen vrijdag werden veertien Delftenaren aangenaam verrast.

De burgemeester benoemde hen, vooral vanwege hun inzet voor hun medemens, tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De veertien gelukkigen waren met valse beloften en smoesjes richting het stadhuis gelokt, waarbij ook deze krant nog een rol speelde door Joop Bommelé wijs te maken dat hij om 9 uur geïnterviewd en gefotografeerd zou worden voor een artikel in deze krant. Dat ging niet door, maar in plaats daarvan kreeg hij een lintje vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij al sinds 1978 doet. Bijvoorbeeld voor bingo’s in wijkcentrum de Parel, de Speelweek, de Buurtraad ’75, Westerpop, verschillende wandeltochten, Full Speed, Stadsradio Delft en de Federatie Delftse Zangkoren. Als dat alles geen lintje verdient…

Henk van Bergen is sinds 1977 oprichter en bestuurslid van Winkeliersvereniging Breestraat. Hij verzorgt promotieactiviteiten en prikt zwerfvuil. Hij zet dit in voor de belangenvereniging Oude en de Nieuwe Delf en de door hem opgerichte Belangenvereniging Zuidpoort. Verder helpt hij bij de organisatie van evenementen, het installeren van de winterse sfeerverlichting, het tegengaan van graffiti en het tellen van parkeerplekken.

Mr. Dami van Doorninck was tot 2007 in diverse functies werkzaam bij de Gemeente Delft maar daar bleef het niet bij. Hij zette zich in allerlei (bestuurs-)functies in voor de Vereniging van Technische Studiecentra, Sociëteit Standvastigheid, de bouwcommissie van de voormalige Westerkerk, de Delftsche Schoolvereeniging, de Vereniging Vrienden van de Delftse Botanische Tuin, de Stichting Camerata Vermeer, Delfia Batavorum, de Stichting Geschiedschrijving Delft, de belangenvereniging Botaniestraat-Kanaalweg en van de Sociëteit Standvastigheid.

Alie Ekkelkamp heeft eveneens een lange lijst aan organisaties waarvoor ze zich uitsloofde. Zoals: CNV Onderwijs en haar rechtsvoorgangers, de wijkkerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal, Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude, de Stichting UnieNzv/Edukans, de Unie voor Christelijk Onderwijs en lid van de Raad van Toezicht van UnieNzv, Rotaryclub Delft, Stichting Algemeen Studiefonds, Museum Paul Tetar van Elven en is ze pastoraal medewerker van de kerk aan het Noordeinde.

Mevrouw M.J. van der Ham–van Hulst zette zich als vrijwilliger in bij Tennisvereniging Tanthof, maar was ook actief bij het Stadsdiaconaat. Ze verblijdde haar medemens bij Ipse, deed dat voor de Stichting Philadelphia en doet nog steeds vrijwilligerswerk bij verzorgingstehuis Stefanna. Sinds 2013 verleent ze mantelzorg aan haar zus.

Fons Harmsen werk bij Astellas Pharma BV, vroeger Gist Brocades, en dat zat daar in de ondernemingsraad en was bedrijfshulpverleners. Daarnaast was hij jarenlang actief bij de Christelijke Showorkesten Excelsior Delft, onder meer als voorzitter. Sinds 2008 is hij vrijwilliger bij KiKa.

Fred Hemmes is zelfstandig kunstschilder en biedt sinds 1987 ondersteuning bij exposities in het kunstencentrum Kadmium. Hij is vrijwilliger bij de Stichting Beeldende Kunsten Delft en helpt een handje bij speciale activiteiten als de kerstkunst, de Delftse Atelierroute en de Museumnacht.

Herman Kok werkte tot 2009 bij Festo en was daar actief in de Ondernemingsraad en de personeelsvereniging. Verder verrichte hij vrijwillig en nuttig werk voor G.H.J.K. de Koepel en de Technische commissie van de VVE van gebouw Schiezicht. Sinds 2005 is hij de opzetter, uitbouwer en promotor van een woongroep voor ouderen in de Harnaschpolder. Kok is bovendien oprichter, vrijwilliger en sinds 2008 voorzitter van Nevel Nemas en betrokken bij het opzetten van nieuwe woongroepen in samenwerking met de Gemeente Delft.

Roos van der Kruk is vrijwilliger bij het zangkoor Deo Sacrum van de Maria van Jessekerk. Verder zette ze zich vrijwillig in voor het zangkoor Sursum Corda van de Heilige Sacramentskerk, het Reinier de Graaf Gasthuis, de Katholieke Bond voor Ouderen en zorginstelling de Bieslandhof.

Mevrouw W.A. de Lang is sinds 1984 als vrijwilliger actief met het vervoer van patiënten bij de zondagse kerkdienst in het Reinier de Graaf Gasthuis, maar zet zich ook al sinds 1990 in voor Nationale vereniging de Zonnebloem afdeling Delft-Buitenhof/Tanthof West. Ook de organisatie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg kan altijd op haar hulp rekenen.

Mevrouw G.H.J. Schröder-Mostert richtte allerlei organisaties op en deed dat op tal van plekken in het land. Delftenaren kennen haar wellicht van haar werk voor de Lutherse Kerk en de Lutherse Gemeente Delft. Verder leidt ze bezoekers rond in Museum Paul Tetar van Elven en is ze lid van de commissies Educatie en Beheer en Behoud. Ook vervult ze bestuursfuncties binnen de Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en activiteiten.

Bruun van der Steuijt werkt bij de Gemeente Delft en slooft zich al sinds 1991 uit om Wwb-uitkeringsgerechtigden naar werk uit te laten stromen. Sinds 1990 is de altijd even enthousiaste Van der Steuijt vrijwilliger, organisator, speaker en sponsoraanvrager van Atletiekvereniging de Koplopers. Verder zet hij zich vrijwilliger in voor de Nationale vereniging de Zonnebloem afdeling Delft-West, Korfbalvereniging Fortuna, de Nierstichting en de Hartstichting.

Elle-Marie Valkenburg is initiatiefnemer en oprichter van het Inloophuis Debora en deed hier heel veel nuttig werk voor. Dat doet ze nog steeds. Ze organiseert talrijke evenementen om geld of goederen te collecteren en werft sponsors en vrijwilligers.

Jan Wiegman heeft jarenlang de belangen behartigd van de bewoners in de woonomgeving van de Vulcanusweg. In 1995 heeft hij de bewonersvereniging van de flat waar hij woonde aan de Artemisstraat opgericht en de belangen van de bewoners behartigd. Verder zette hij zich in voor verschillende werkgroepen van de Adelbertkerk. Momenteel is hij nog voorzitter van de vereniging Bewonersorganisatie Delft èn van de Federatie van Ouderen in Delft. Eens per jaar zorgt hij voor een feestelijke avond voor bewoners van de 170 woningen aan de Artemisstraat. Afgelopen vrijdag was hij zelf het middelpunt van het feest…

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12