Het is donderdagmiddag druk op de nieuwe A4 tussen Delft en Schiedam. Volgend weekend wordt de gloednieuwe weg echter al in beide richtingen afgesloten. Daarna volgen nog vier weekenden waarin de weg dichtgaat. (foto: Koos Bommelé)
Het is donderdagmiddag druk op de nieuwe A4 tussen Delft en Schiedam. Volgend weekend wordt de gloednieuwe weg echter al in beide richtingen afgesloten. Daarna volgen nog vier weekenden waarin de weg dichtgaat. (foto: Koos Bommelé)

Rijkswaterstaat is nog niet van Batavier af

Algemeen

DELFT - Auto's rijden dagelijks over de A4 en de strijd is gestreden, zo lijkt het. Batavier denkt daar anders over. De stichting stapt naar de Raad van State omdat het vraagtekens plaats bij de manier waarop vergunningen zijn verstrekt.

Door: Jesper Neeleman

Het gaat om vergunning die het Hoogheemraadschap van Delfland heeft verstrekt aan Rijkswaterstaat. De tunnelwanden van het verdiepte stuk snelweg tussen Delft en Schiedam kampen namelijk al twee jaar met fikse lekkages. Rijkswaterstaat wilde dit probleem bestrijden door grondwater bij de tunnelwanden weg te pompen. Het water wordt nu deels afgevoerd naar de Nieuwe Waterweg en wordt deels teruggebracht in de grond van de omliggende polders. Delfland gaf de vergunning, de pompen konden draaien en het probleem was opgelost. Dacht Rijkswaterstaat.

Batavier, een club die waakt over de aanleg van de weg en toeziet op het nakomen van afspraken, is naar de Raad van State gestapt. Volgens Batavier is het verstrekken van de vergunning in strijd met meerdere afspraken, wetten en besluiten. Batavier wil dat de Raad van State zich hierover uitspreekt. Volgens Batavier-voorzitter John Witjes heeft het er alle schijn van dat Delfland z'n oren heeft laten hangen naar Rijkswaterstaat, die koste wat kost de weg in 2015 nog wilde openen. "Er is negen maanden gewerkt aan een oplossing voor het grondwaterprobleem", begint Witjes. "Vervolgens komen ze met een oplossing waarvan ze eerder zelf hebben gezegd dat de techniek hiervan 'te ingewikkeld, te duur en gevoelig voor storingen' is. Negen dagen later wordt de weg geopend. Zonder dat is afgewacht of er misschien bezwaren zijn. Dat zegt iets over de enorme druk die er lag op de gewenste datum dat de weg open moest. Ze dachten: Als die weg eenmaal open is, dan horen we er niemand meer over."

Dat bleek fout gedacht. Batavier blijft zich met de besluitvorming bemoeien. Ook al is de weg al in gebruik en pompen de pompen gestaag en dagelijks anderhalf miljoen liter grondwater omhoog. Batavier beseft dat de weg zal blijven liggen waar die ligt. "Maar er staan nog veel vragen open, die willen we beantwoord zien", zegt Witjes. Het probleem kan volgens Batavier bovendien beter bij de echte oorzaak worden aangepakt: De lekkende damwanden. Als de Raad van State de stichting in het gelijk stelt, verwacht Witjes dat Rijkswaterstaat opdracht krijgt om iets aan de echte oorzaak te doen. Hij verwacht dat de Raad van State voor de zomer uitspraak doet. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat wil niet inhoudelijk ingaan op de bezwaren van Batavier. "Het enige dat we hierover kunnen zeggen is dat we vinden dat iedereen gebruik mag maken van z'n democratische rechten", zegt een woordvoerder. "Na de uitspraak zijn we bereikbaar voor commentaar."

Reparatie
De A4 Delft-Schiedam wordt komende tijd vijf keer een weekend afgesloten voor verkeer vanuit beide richtingen. Dat begint volgend weekend, van vrijdag 19 februari 21.00 uur tot maandag 22 februari 05.00 uur. Er vinden dan 'software-updates van de veiligheidssystemen' en 'regulier onderhoud' plaats. Ook in de weekenden van 11 en 18 maart en die van 1 en 8 april wordt de weg afgesloten.