Vier partijen verenigden zich in 2009 in een gemeenschappelijke regeling. Nu is alleen Delft nog over, dus trok de raad donderdag de stekker uit die regeling.
Vier partijen verenigden zich in 2009 in een gemeenschappelijke regeling. Nu is alleen Delft nog over, dus trok de raad donderdag de stekker uit die regeling.

Delft voortaan verantwoordelijk voor grondwateronttrekking

Algemeen

DELFT – Op het terrein van DSM wordt al sinds 1916 grondwater opgepompt en afgevoerd. Voortaan gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van Delft. Een meerderheid van de raad stemde hier donderdag mee in.

Als wordt gestopt met het oppompen van grondwater, dan kan dit schade veroorzaken. Delft, het hoogheemraadschap, de provincie en DSM hadden zich daarom sinds 2009 verenigd in de Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord. DSM en de provincie waren al uit die regeling gestapt. Delfland trok zich op 1 januari 2016 terug. Dit betekent dat Delft de grondwaterinstallaties overneemt. Delfland tast hiervoor in de buidel: Het moet Delft een uittredingsvergoeding van 7,6 miljoen euro betalen. Zelf heeft Delft op de meerjarenbegroting al 14 miljoen euro opgenomen om komende 12 jaar grondwater weg te pompen en de hoeveelheid in die tijd af te bouwen, om uiteindelijk langzaamaan te stoppen.

Critici vrezen dat Delft zich een nieuw hoofdpijndossier op de hals haalt. Het oppompen van grondwater is prijzig en het is nog de vraag of het mogelijk is hier ooit helemaal mee te stoppen. Het is bovendien de vraag in hoeverre panden in de regio door verzakkingen schade zullen oplopen.

Bewonersverenigingen uit de binnenstad hebben de politiek al aangeschreven. Zij pleiten voor goed overleg, duidelijkheid, gedegen onderzoek, zorgplicht naar de burgers. Zij wijzen erop dat de gemeente nu als eigenaar van de grondwateronttrekking aansprakelijk is voor schade aan woningen. De belangenverenigingen hopen dat het budget van Delfland wordt benut voor het treffen van maatregelen en het opzetten van een organisatie.