PerspeKtief-bestuurder Barbara Berkelaar kijkt tevreden terug en vol verwachting vooruit, want ook 2016 zal weer een bijzonder jaar worden, verwacht ze.
PerspeKtief-bestuurder Barbara Berkelaar kijkt tevreden terug en vol verwachting vooruit, want ook 2016 zal weer een bijzonder jaar worden, verwacht ze.

Stichting PerspeKtief gaat komend jaar nog meer kwetsbare regiogenoten sneller en beter helpen

Algemeen

DELFT – Stichting PerspeKtief heeft een geweldig jaar achter de rug. In 2016 wil PerspeKtief nog meer mensen nog beter en sneller helpen.

"Het is vorig jaar weer heel goed gelukt om alle nieuwe plannen uit te voeren en we zijn erin geslaagd de cliënten verder te helpen wat betreft veilig, wonen, werken en netwerken", zegt Barbara Berkelaar, bestuurder van Stichting PerspeKtief. In Rotterdam en Westland heeft PerspeKtief haar activiteiten uitgebreid met een nieuw woonzorgconcept waarbij verschillende mensen gehuisvest worden en zorg krijgen. Ze wonen hier zowel beschermd als zelfstandig. "Dat is prachtig", vindt Berkelaar, maar het is geenszins reden om nu tevreden achterover te leunen. "Delft telt momenteel 164 mensen die dakloos zijn. Er is in Delft en omgeving meer nodig om dit deel van de doelgroep te helpen. Zij krijgen wel opvang en hulp, maar er is een tekort aan betaalbare huurwoningen. Daarover zijn we druk in gesprek met de Gemeente Delft." Wat betreft beschermd wonen wachten dezelfde uitdagingen. "Op dit gebied zijn we succesvol. We hebben in de regio's Delft en Rotterdam een aantal locaties waar onze cliënten beschermd en zelfstandig kunnen wonen."

Maximale kwaliteit
Vanuit deze plekken worden zij begeleid naar zelfstandig wonen. En in samenwerking met de Gemeente Delft en het Wmo-loket slaagt PerspeKtief hier goed in. Wel ontbreekt het ook voor deze doelgroep aan voldoende en betaalbare huurwoningen. Waardoor cliënten die kunnen doorstromen relatief dure plekken bezet houden en wachtlijsten ontstaan. De volgende stap voor PerspeKtief is dat meer cliënten naar betaald of onbetaald werk worden begeleid. "Zo proberen we bij iedereen met minimale middelen de maximale kwaliteit van leven te realiseren. Daarnaast investeren we in het vergroten van veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Als je wonen slimmer realiseert, creëer je niet alleen iets goeds voor de cliënten, maar ook voor de mensen rondom onze locaties. We zetten onze gebouwen steeds vaker in voor inloop en ontmoeting voor de buurt. Op bijna al onze locaties zijn afgelopen jaar open huizen georganiseerd om de buurt kennis te laten maken met de cliënten en de buurt bekend te maken met het werk dat hier wordt verricht. Mede daardoor willen ook steeds meer mensen zich vrijwillig voor onze cliënten inzetten. Daar zijn we blij mee. Daardoor lukt het ons steeds beter de zorg leuker, beter en betaalbaar te houden èn om een ingewikkelde doelgroep goed te bedienen."

Flink ingezet
PerspeKtief heeft zich afgelopen jaar flink inzet om steeds meer cliënten te laten werken. Die stijgende lijn wil men het komend jaar doortrekken. Dan moeten er nog meer werkervaringsplekken worden gecreëerd.
Mooie voorbeelden hiervan zijn het klusteam en de schoonmaakploeg van PerspeKtief, die tegen een vrijwilligersvergoeding goed werk verrichten voor PerspeKtief en haar partners. Tegelijkertijd hebben de cliënten zo een uitstekende en zinvolle dagbesteding en doen ze weer werkervaring op waar ze later iets aan hebben. "Dat is natuurlijk prachtig", vindt Berkelaar. "Dat willen we komend jaar dus verder ontwikkelen en intensiveren. We onderzoeken nu of er in het bedrijfsleven in Delft en de regio meer sociale ondernemers zijn die bereid zijn krachten te bundelen en onze klanten werkervaring willen bieden."

Veranderen
Voor PerspeKtief gaat één en ander komend jaar veranderen. Zo heeft het per 1 januari 2016 de krachten gebundeld met Stichting Wende, een opvangorganisatie in Den Haag voor vrouwen, kinderen en mannen die te maken hebben met huiselijk geweld. "Daardoor hebben we nu een stevigere basis om dit probleem aan te pakken en geweld duurzaam te stoppen", weet Berkelaar. "We gaan ook komend jaar investeren in ontwikkeling en vernieuwing, zodat we nog meer kwetsbare mensen kunnen helpen en wachtlijsten wegwerken." Afgelopen jaar waren dat er zo'n 1250, volgend jaar zijn dat er – vanwege uitbreiding van het werkgebied en de fusie – naar verwachting 1850. Zij worden bijgestaan door circa vierhonderd werknemers van PerspeKtief. Gaan cliënten iets van die veranderingen in de organisatie en het werkgebied merken? Ja, stelt Berkelaar. "Want we kunnen ze steeds sneller passende hulp bieden."

-Wanneer is het jaar 2016 voor PerspeKtief geslaagd?
"Het antwoord op die vraag is elk jaar hetzelfde: Als we alle kwetsbare mensen die nog geen passende zorg krijgen weten te bereiken en vooruit helpen wat betreft veiligheid, wonen, werken en netwerken. Ik hoop dat het nog beter gaat lukken om het verhaal te vertellen over wat we doen en wat we voor mensen betekenen. Als we zeggen dat we er voor iedereen zijn, dan betekent dat dat we ook de mensen helpen met een complexe problematiek, wiens gedrag niet altijd even gemakkelijk is te begrijpen voor hun omgeving. Zorg is steeds vaker ambulant. Mensen met verslavingen en psychische problemen, die voorheen in klinieken zaten, moeten nu geholpen worden in de wijk. Ik hoop dat het ons komend jaar lukt om nog meer kwetsbare mensen te helpen en tegelijk een veilige en leefbare omgeving te bieden. Dat is nog wel een uitdaging en vraagt betrokkenheid en begrip van de mensen in de wijk. Dat we succes boeken is leuk en daar zijn we trots op, maar die successen moeten we verder uitbouwen en consolideren, zodat we iedereen in de toekomst nóg beter kunnen helpen.
De cliënten steeds weer stap vooruit helpen; dat vraagt creativiteit, flexibiliteit, passie en betrokkenheid van onze medewerkers, merkt Berkelaar op. "Ik ben dan ook erg trots op onze professionals en wat zij dagelijks laten zien. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat zij in 2016 en de jaren erna zulk goed werk kunnen blijven verrichten."

Stichting PerspeKtief
Buitenhofdreef 270, Delft
T. 015 – 284 1000
E. info@perspektief.nu
W. www.perspektief.nu