Afbeelding

Dubbel Delft 7/10

Algemeen Dubbel Delft

DELFT - De oude foto laat veel details van het Delftse stadhuis zien van meer dan honderd jaar geleden. Alleen al het stadhuis: de ramen hebben nog geen luiken, de voorkant is totaal anders dan nu, met twee grote zuilen en een balkon er bovenop. De ingang was aan de voorkant en niet zoals na de verbouwing via trappetjes aan de zijkant van het bordes. Een van de gebeurtenissen die op dat bordes tot de verbeelding spreken heeft te maken met Willem van Oranje. De moordenaar van de Prins werd op deze hoogte vanuit het stadhuis op het schavot gebracht, moeilijk lopend tussen zijn beulen Michielsz en Willemsz. Door de martelingen tijdens het ‘scherpe verhoor’ van de dag tevoren waren zijn voeten nog gewond. Toch liep hij flink, keek monter om zich heen en maakte een kalme indruk. Op het schavot bond men hem aan een paal, waar hij alle werktuigen kon zien die voor de uitvoering van het vonnis nodig waren: het gloeiende ijzer, waarmee men de rechterhand zou afknijpen, de tangen waarmee men stukken uit zijn lichaam zou rukken en de bank waarop men hem zou vierendelen. En het werd nog erger. Op de oude foto is aan de zijkant van het stadhuis een flinke menigte verzameld. Ook de vrouw in het wit, misschien een dienstbode, gaat er hollend naartoe om toch vooral maar niks te missen. Het zou een begrafenis geweest kunnen zijn gezien de kleding. Op de Markt bevonden zich in die tijd nog veel winkels en andere bedrijven, zoals links waar men  kleederen verhandelde, en een gevel met ‘Bestelhuis Hollandschespoor’. Horeca was nog niet zo vertegenwoordigd als nu. Rechtsonder een in die tijd veel voorkomend vervoermiddel voor kleinere vracht: de handkar. Vanaf de Markt kun je naar de Voldersgracht via de Bonte Ossteeg, die tegenover het huis ‘De Bonte Os’ is gesitueerd. In dit huis was al in de 16de eeuw een herberg gevestigd; de naam De Bonte Os behield deze gelegenheid tot 1957. Door de toenemende toeristenstroom naar Delft verwachtte men toen een ander publiek. De zaak kreeg de moderne nam Café Restaurant Royal. In 2012 is onder nieuwe eigenaren de oude naam ‘De Bonte Os’ in ere hersteld. Op de rechter foto de donderdagmarkt, gemengd met toeristen die zich nog prima vermaken tijdens deze fraaie nazomer.

Afbeelding