Pilot Brede Huurdersraadpleging bij Woonbron Delft

advertenties

DELFT - Jaarlijks spreken corporaties met hun gemeente af welke activiteiten zij in het komende jaar op het gebied van wonen gaan oppakken. Volgens de nieuwe Woningwet krijgen huurders een belangrijkere positie bij het opstellen van deze prestatieafspraken.

Om de mening van haar huurders te horen, heeft Woonbron in samenwerking met de Vereniging Bewonersorganisatie Delft een brede huurdersraadpleging georganiseerd rondom het op te stellen bod aan de gemeente. Dit is in pilot-vorm. Uit de vele reacties bleek dat huurders van Woonbron vooral het betaalbaar houden van wonen en het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen het meest belangrijk vinden.
Binnenkort spreken partijen over dit bod met als oogmerk in december de nieuwe set prestatieafspraken over het lokale woonbeleid 2017 te kunnen ondertekenen. Zo werken gemeente, corporatie en huurders samen aan het prettig en betaalbaar wonen in Delft.

Veel respons
Mohamed Baba, directeur Woonbron Delft, is verheugd over het aantal bewoners dat aan de huurdersraadpleging heeft meegedaan. "Al deze reacties stellen ons in staat om in onze activiteiten focus aan te brengen op wat onze huurders belangrijk vinden. In afwachting van de gesprekken die binnenkort met de huurdersvertegenwoordiging en gemeente plaatsvinden, kan ik nu al melden dat het beperkt houden van de huurprijs al in enige mate inhoud heeft gekregen in ons nieuwe huurbeleid. Ook komend jaar volgt hierop nog nadere uitwerking. Daarnaast ligt inderdaad de nadruk in onze investeringsplannen op het verbeteren van de bestaande woningvoorraad door onderhoud en (duurzame) renovaties."