Ineke van Geenen - raadslid CDA (foto: Willem de Bie)
Ineke van Geenen - raadslid CDA (foto: Willem de Bie) Foto: Willem de Bie

Politiek: Ineke van Geenen - CDA

Politiek

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Ineke van Geenen van het CDA.

Welke opleiding heeft u genoten?
Mijn basisschool was de Geertruida van Oostenschool, daarna naar het Stanislas, en vervolgens Sociale Academie, Universiteit Utrecht en twee jaar conservatorium.
Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Euh, interesse in de politiek was vanzelfsprekend van huis uit, in ons gezin werd er over van alles en dus ook over politiek gepraat. Daarna werd dit door mijn werkervaring steeds belangrijker. Bijvoorbeeld hoe collectieve problemen vaak worden afgewenteld op individuen. Een tendens die de laatste jaren alleen maar sterker isgeworden.

Waarom koos u voor uw partij?
Dat was eigenlijk meer toeval. De partij koos mij. Ik kan mijzelf niet goed in een hokje plaatsen en het CDA heeft mij de ruimte gegeven om vanuit haar uitgangspunten politieke onderwerpen aan te kaarten die ik van belang vind. Het is een middenpartij met meningen en politieke voorkeur aan beide zijde van het spectrum. Maar dan wel vanuit uitgangspunten die ik van harte kan onderschrijven.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Het 'Sociaal Domein en Wonen'. Daarin vooral de innovatieve huisvesting voor ouderen. Waarbij we door het starten van nieuwe woonvormen eenzaamheid onder ouderen kunnen bestrijden.

Het gaat om het ‘nieuwe ouder worden’ in vormen van wonen -apart en toch samen- aangevuld met technische snufjes om het, alleen wonen, gemakkelijker te maken.
Huize Monica is ooit gebouwd voor ouderen. Het lijkt mij een goed idee om dit vastgoed te bestemmen voor experimentele woonvormen die samen met ouderen worden vorm gegeven. Dan leveren we een bijdrage aan de bestrijding van eenzaamheid maar doen ook onze naam als innovatieve stad, zoals we ons graag profileren, eer aan. Nu lopen we op dit gebied helaas achter de feiten aan. Onze ambitie is dat Delft de voorloper op innovatief wonen (voor ouderen) zal worden. Dus als alle mensen die dit lezen een mailtje sturen naar Woonbron in cc naar wethouder Schrederhof met de oproep om Huize Monica als innovatief wonen experiment voor ouderen te bestemmen, dan hoop ik binnen afzienbare tijd dit voorbeeld te kunnen geven.

Mijn tweede aandachtsgebied is het voorkomen van zware problemen en/ of een overconsumptie van zware jeugdzorg door jongeren. Onder het motto “geen pillen maar preventie” heeft het CDA daar steeds aandacht voor gevraagd. Wij gunnen jongeren een gezonde start in het leven en denken dat, als we te snel grijpen naar middelen als zware jeugdzorg, een kind dat het hele leven met zich mee draagt.

We geven de voorkeur aan een focus op wat jongeren wel kunnen. Bijkomend voordeel is dat jongeren met wie het echt slecht gaat, die echt een onveilig thuis hebben of door hun structuur in de problemen zitten. Dat zij geen maanden op de wachtlijst hoeven om de juiste zorg te krijgen. Wat ik wil is hele goede zorg voor kinderen die dit echt nodig hebben en een preventief aanbod met cultuur, sport en muziek eventueel aangevuld met lichte hulp, voor kinderen die problemen hebben, maar daar op een gezonde manier uit kunnen komen.

Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, m.a.w. wat heeft u voor deDelftse bevolking bereikt?

Voortdurende aandacht op bovenstaande onderwerpen. Mede daardoor zijn deze nu niet meer van de agenda en uit de focus van de Gemeenteraad weg te denken. Concrete stappen op deze thema’s gaan helaas erg traag.

Een gezonde start in het leven van jongeren bijvoorbeeld door sport in het onderwijs heeft gelukkig ook de volle aandacht van wethouder van der Woude en daar zien we dat er nu concrete stappen worden gezet. Het CDA heeft het initiatief genomen om aandacht te besteden aan muziekonderwijs, met de partners in de stad en door samenwerking met de stichting 'meer muziek in de klas'.
Samen met STIP dienen we op korte termijn een initiatiefnota in, waarmee we willen voorkomen dat kinderen te snel als ziek worden gestigmatiseerd en uit de 'zware jeugdhulp' blijven. Maar natuurlijk vooral om te profiteren van het plezier dat muziek maken geeft. Het ontwikkelen van talenten op dit gebied helpt bij sociale vaardigheden en heeft een goede invloed op de ontwikkeling van het brein.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Muziekonderwijs op alle scholen. Innovatieve woonvormen voor ouderen waarbij leegstand vastgoed wordt gebruikt zoals het voormalig woonzorgcentrum Monica. Goede bescherming en een effectieve aanpak bij alle vormen van geweld in huis zoals kinder- en vrouwenmishandeling. Dan zouden mijn jaren als raadslid goed besteed zijn geweest.

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Ik vind dat we een actieve en slimme Gemeenteraad hebben die, daar waar het kan en handig is, gezamenlijk tot de beste oplossingen voor de stad willen komen. En als dat niet zomaar kan, dan voeren we een pittig debat. We zijn ook bezig met een nieuw vergadermodel; daardoor wordt de afstand tussen de Raad en bewoners kleiner.

Waarom is de foto die u gaat opsturen een favoriet?
Die is gemaakt tijdens een beeldvormende sessie; mijn rol als voorzitter van de commissie Economie, Financiën en Bestuur is een mooie toevoeging aan het raadswerk.

!