Foto:

Meeste auto-inbraken in Zuid-Holland

  Ingezonden

In Nederland werden er vorig jaar 48.499 auto-inbraken gepleegd. Dit is een daling van 9,3 procent ten opzichte van 2018. In Zuid-Holland werden er in 2019 de meeste auto-inbraken geregistreerd. Dat blijkt uit een analyse van een prijsvergelijkingswebsite.

In Nederland werden er vorig jaar 48.499 auto-inbraken gepleegd. Dit is een daling van 9,3 procent ten opzichte van 2018. In Zuid-Holland werden er in 2019 de meeste auto-inbraken geregistreerd. Dat blijkt uit een analyse van een prijsvergelijkingswebsite.

Minder auto-inbraken in Delft
Ongeveer 53 procent van de auto-inbraken is te herleiden naar 15 procent van de 355 Nederlandse gemeenten. In dit lijstje vinden we ook een aantal gemeenten in Zuid Holland terug. Zoals: Rotterdam (4430), Den Haag (1786) en Schiedam (569). In Delft werd vorig jaar 233 ingebroken in een auto. Dat is minder dan vorig jaar. Toen werd er namelijk 270 keer ingebroken. In de provincies Friesland, Groningen en Drenthe is een stijging van het aantal auto-inbraken te zien.

Nieuwe werkwijze criminelen
Criminelen gaan niet meer met een gereedschapskist op pad om in te breken. Dat hoeft ook niet meer, want veel nieuwe auto's worden niet meer geopend met een ouderwetse sleutel. Daarom plegen zij de inbraak vaak aan de hand van een laptop. Hiermee kraken ze het elektronische slot van het voertuig. Dat doen ze meestal vlak bij de voordeur van het slachtoffer, dan kunnen ze de gegevens van de autosleutel uitlezen. Vooral auto's van 2017 of eerder met een contactloos systeem schijnen op deze manier eenvoudig te hacken zijn. De auto wordt hierbij niet of nauwelijks beschadigd. Hierdoor kunnen de criminelen de gestolen auto weer eenvoudig doorverkopen.

Verzekeren tegen autodiefstal
In Nederland kennen we drie verschillende soorten autoverzekeringen: de WA, WA+ of allriskautoverzekering. De WA-verzekering is de goedkoopste verzekering. Deze verzekering geeft dekking voor schade die men aanbrengt aan andere voertuigen. Met deze verzekering zijn mensen niet verzekerd tegen autodiefstal. Met de WA+ of allriskverzekering zijn automobilisten wel verzekerd. De verzekerde ontvangt meestal compensatie voor de geleden schade. Deze vergoeding heeft geen gevolgen voor de no-claimkorting en schadevrije jaren. Hierbij hanteren verzekeraars een wachttermijn van 20 tot 30 dagen na de diefstal. Dit doen ze omdat de kans bestaat dat de auto misschien nog wordt teruggevonden. Na deze periode, zal de uitkering worden betaald.

Nieuwwaarderegeling
Autobezitters met een allriskverzekering kunnen een beroep doen op de nieuwwaarderegeling. Door deze regeling krijgen zij bij total loss of diefstal de nieuwwaarde van de auto vergoed. De restwaarde van de auto en een eigen risico worden wel nog meestal in mindering gebracht op de uitkering die de gedupeerde krijgt. Een nieuwwaarderegeling is meestal 12 maanden geldig. Zodra deze periode is afgelopen, wordt een afschrijvingsregeling gehanteerd. Mensen kunnen hun autoverzekering vergelijken met andere verzekeringen om zo te kijken welke verzekeraar de gunstigste voorwaarden heeft met betrekking tot autodiefstal.

Meer berichten
 
CustomHtml_1