De illuminatiekast die momenteel in Museum Paul Tetar van Elven te zien is.
De illuminatiekast die momenteel in Museum Paul Tetar van Elven te zien is.

Illuminatiekast in Museum Paul Tetar van Elven

cultuur

In de Paarse kamer van Museum Paul Tetar van Elven is momenteel een illuminatiekast te zien. Meer dan 200 jaar geleden trokken kermisreizigers al rond met hun kijkkasten. De illuminatiekast is een achttiende-eeuwse uitvinding, eerst verlicht door kaarsen, later met elektrisch licht. De opengewerkte prenten, die je via een lens kon bekijken,toonden vaak een stadsgezicht, maar soms ook Bijbelverhalen of ondeugende prenten. Het exemplaar in het museum in het museum werkt nog met kaarsjes. De kast stond, compleet met 40 illuminatieprenten - die deels ook te zien zijn - op zolder bij een Delftse stadsgenoot, die deze in bruikleen heeft afgestaan. Donderdagavond 23 februari geeft Hanneke van Dijk, werkzaam bij het Rijksmuseum Amsterdam en samensteller van de recente tentoonstelling over opticaprenten aldaar, in Museum Paul Tetar van Elven een lezing over dit onderwerp. De kosten bedragen 5 euro per persoon, inclusief toegang tot het museum. Aanmelden kan via www.tetar.nl.