Het CDA en de SP dienen een motie in om in de begroting van 2024 een voorstel te laten opnemen om de kinderboerderijen meer ondersteuning te bieden. (Links: Frank Visser (CDA) Rechts: Joost van der Sluis (SP)
Het CDA en de SP dienen een motie in om in de begroting van 2024 een voorstel te laten opnemen om de kinderboerderijen meer ondersteuning te bieden. (Links: Frank Visser (CDA) Rechts: Joost van der Sluis (SP)

CDA en SP zetten zich in voor Delftse kinderboerderijen

Algemeen

DELFT - De Delftse gemeenteraad debatteerde vorige week over de Kadernota 2023, die richting geeft aan de nieuwe begroting voor volgend jaar. Het CDA en de SP dienen, samen met Hart voor Delft, GroenLinks, Onafhankelijk Delft en D66, een motie in om in de begroting van 2024 een voorstel te laten opnemen om de kinderboerderijen meer ondersteuning te bieden.

De reden voor dit voorstel is dat volgens de betrokkenen partijen de stads- en kinderboerderij een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. In 2014 zorgde forse bezuinigingen ervoor dat Tanthof en Delftse Hout beide een aparte kinderboerderij werden. Sinds dit moment organiseren beide locaties verschillende activiteiten die door bewoners en bezoekers worden bezocht. Volgens het CDA en de SP hebben de stads- en kinderboerderij zich duidelijk ontwikkeld als ontmoetingsplek voor de wijken en de stad. “We zien bij de stads- en kinderboerderij ontzettend betrokken vrijwilligers, die op allerlei manieren onderlinge ontmoeting stimuleren en het ‘omzien naar elkaar’ in praktijk brengen”, aldus CDA-fractievoorzitter Frank Visser. Ook volgens SP-raadslid Joost van der Sluis is het belangrijk om de kinderboerderijen te ondersteunen, ook om ervoor te zorgen dat iedereen naar de kinderboerderij kan gaan. “Het is belangrijk dat iedereen kan recreëren, ook gezinnen met een kleine portemonnee. De stads- en kinderboerderij spelen hierin ook een onmisbare rol.” 

Ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet zitten beide kinderboerderijen in het proces om een aanvraag in te dienen bij het Fonds2040 en andere fondsen. Hierdoor kunnen zij, bij een succesvolle werving van de fondsen, bijvoorbeeld de verbeteringen van de waterspeeltuinen doorvoeren die nodig zijn vanuit de nieuwe wetgeving.