Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 6/5

Algemeen Dubbel Delft

DELFT – ‘Vrijheid deel je met elkaar’ is het motto van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Een motto dat eigenlijk voor alle oorlogen geldt. In Delft was er ook afgelopen donderdag weer een sfeervolle herdenking aan de Nieuwe Plantage. In het plantsoen van de Nieuwe Plantage staat het verzetsmonument van Delft, naar een ontwerp van Gradus van Eden. Het is een bronzen beeld van een staande vrouwenfiguur met in haar rechterhand een brandende toorts, die het verzetsvuur symboliseert. Het beeld is geplaatst op een zuilvormig voetstuk van witte natuursteen. De achterwand wordt gevormd door struiken en bomen. Het pad naar het beeld wordt geflankeerd door vierkante perkjes van buxus en rozenstruiken. Op 4 mei 1950 is het beeld onthuld. De tekst op het voetstuk luidt: ‘Voor hen die vielen bij het wederstaan van de vijand in de jaren 1940 – 1945. Gij, die voor onze vrijheid vielt, wij willen dat gij met ons zijt en dat uw tegenwoordigheid straks onze kinderen bezielt. Muus Jacobse’. In Nederland zijn door het hele jaar heen herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. Ook in Delft doen we dit, met veel Delftenaren en vertegenwoordigers van diverse organisaties. Met gepast ceremonieel vertoon en een mooie, ingetogen toespraak door onze burgemeester Marja van Bijsterveldt. ‘Vrijheid deel je met elkaar’. Hoe toepasselijk is in dit verband ook het bezoek van president Zelensky van Oekraïne aan ons land. Ook zijn indrukwekkende toespraak voor de leden van de Eerste en Tweede Kamer onderstreept dit. Fotograaf Tiemen vd Reijken maakte in de dagen rond de bevrijding van Delft meer dan 400 foto’s. De foto’s tonen voedseldroppings door geallieerde vliegtuigen, verzamelen van het gedropte eten, de komst van de Canadezen, arrestatie van foute Nederlanders, proclamatie door de burgemeester, mensenmenigten op het Marktplein, een begrafenis en bevrijdingsfeesten. Zowel in april als in mei 1945. Beroemde foto is die waar Lancasters voedsel droppen net buiten de stad. De bommenwerpers, nu zonder dood en verderf maar met brood en andere spijzen en de zwaaiende stadgenoten, ze markeren het einde van vijf donkere jaren. Op 4 mei 1963 maakte Tiemen zijn foto van de dodenherdenking.

Afbeelding