Op de Prinses Beatrixlaan tussen de Kruithuisweg en de skatebaan is momenteel slechts één weghelft in gebruik door de werkzaamheden. Deze weg gaat naar verwachting eind april/begin mei weer open (Foto: Koos Bommelé)
Op de Prinses Beatrixlaan tussen de Kruithuisweg en de skatebaan is momenteel slechts één weghelft in gebruik door de werkzaamheden. Deze weg gaat naar verwachting eind april/begin mei weer open (Foto: Koos Bommelé)

Werkzaamheden WarmtelinQ Delft vermoedelijk eind 2023 klaar

Algemeen

DELFT - De Prinses Beatrixlaan is al een tijd op de schop voor de aanleg van WarmtelinQ. Van een groot deel van deze weg, die onder meer door Delft loopt, is de capaciteit gehalveerd. Zo ook tussen de Kruithuisweg en de Westlandseweg en tussen het Westeinde en de Van Foreestweg. Waar de autoweg daar voorheen twee rijbanen per rijrichting had, is er nu tijdelijk één strook per richting toegankelijk. Fietsers moeten gebruikmaken van omleidingsroutes. Wij vroegen de projectorganisatie naar de ontwikkelingen.

Door Cheyenne Toetenel

Gasunie legt in de provincie Zuid-Holland WarmtelinQ aan; een ondergrondse leiding voor restwarmte uit de Rotterdamse haven. Met deze warmte kunnen huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam worden verwarmd. Dit is een belangrijke stap in de energietransitie, aangezien dan geen aardgas meer nodig is. De leiding loopt van de Rotterdamse haven via Vlaardingen naar Den Haag. In Delft volgt de leiding het Kenenburgpad, de Kruithuisweg en de Prinses Beatrixlaan. Mensen die langs het tracé wonen of werken kunnen te maken hebben met omleidingen, bouwverkeer en opgebroken wegen en trottoirs.

Het werk
Op 8 november 2021 heeft Gasunie definitief besloten om het deel van Vlaardingen naar Den Haag aan te leggen. Het voorbereidende werk begon in februari 2022, het graven en bouwwerk in het najaar van 2022. Op de meeste plekken komt de leiding in de grond door het graven van sleuven. Op sommige plekken gebeurt dit met boringen. Het werken met boringen zorgt voor veel minder overlast dan het aanleggen met een open sleuf. De beide HDD-boringen (het horizontaal gestuurd boren, red.) in Delft en RijswijkBuiten zijn eind vorig jaar ingetrokken, maar de komende maanden moeten in ons gebied nog veel andere werkzaamheden worden verricht. 

Vertraging
WarmtelinQ schatte aan het begin van het traject in dat de aanleg van tracédeel Vlaardingen–Den Haag zo’n 16 tot 24 maanden werk is. Er wordt in die tijd soms wel op 30 verschillende plekken tegelijkertijd gewerkt. Op die afzonderlijke plekken verschilt de duur van de werkzaamheden. Al in juni 2022 werd bekend dat een deel van de werkzaamheden waarschijnlijk vertraging zou oplopen vanwege het uitlenen van leidingen die voor een te bouwen LNG-terminal zijn gebruikt. Om de afhankelijkheid van Russisch gas te minimaliseren, begon Gasunie in opdracht van de Rijksoverheid aan deze realisatie van een drijvende LNG-installatie in Groningen die voor de winter af moest zijn. “Een lichte vertraging is hierdoor inderdaad ontstaan”, laat een woordvoerder van Gasunie in samenspraak met de projectorganisatie weten. “Een deel van de warmtetransportleidingen van WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag werd ingezet voor de aanleg van deze terminal.” In totaal gaat het om drie kilometer leidingen. “De organisatie van WarmtelinQ heeft vervolgens nieuw leidingwerk besteld, daar moest nog even op gewacht worden en het duurde dus iets langer voordat ze met de uitvoering verder konden gaan.” Het besluit heeft geen invloed gehad op de einddatum van de oplevering van WarmtelinQ. Wel is de planning van de werkzaamheden op een aantal delen van het tracé in Delft aangepast.

Planning
De woordvoerder van Gasunie geeft ons inzicht in een ‘planning onder voorbehoud’: “In Voorhof gaat de aannemer verder met de open ontgraving. Dit duurt tot eind april/begin mei van dit jaar. De Prinses Beatrixlaan tussen de Kruithuisweg en de Westlandseweg gaat in die periode ook weer open voor al het verkeer en omleidingsroutes voor fietsers zijn dan niet meer nodig. In Hof van Delft duren de werkzaamheden naar verwachting tot oktober/november 2023. De Prinses Beatrixlaan tussen Westeinde en Van Foreestweg gaat dan ook weer open, en omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers verdwijnen.” Ook over de aansluitende delen van WarmtelinQ geeft zij duidelijkheid. “In Tanthof herstarten de werkzaamheden maart/april en die duren tot en met oktober/november 2023. Ook in RijswijkBuiten duren de werkzaamheden tot en met oktober/november 2023. De Verzetstunnel en Victoriatunnel in Tanthof worden nog kortdurend gestremd, waarschijnlijk een weekend. De uitvoeringsdata zijn nog onbekend. De Amazoneweg wordt nog drie weken gestremd tijdens de zomer. Bij de Prinses Beatrixlaan bij RijswijkBuiten gaat het fietspad vanaf het Terras van Sion naar de Van Zijlweg weer open vanaf oktober/november 2023. De Laan van Sion wordt ergens in het tweede of derde kwartaal van 2023 nog voor één week afgesloten.” De woordvoerder benadrukt dat een definitieve planning vermoedelijk volgt binnen twee weken.