Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 14/1

Algemeen Dubbel Delft

DELFT - In de jaren zestig breidde Delft zich flink uit in zuidelijke richting om tegemoet te komen aan de alsmaar stijgende woningbehoefte. Met name ten zuiden van de Westlandseweg ontstonden de wijken Poptahof, Voorhof en Buitenhof. Met een voor die jaren herkenbare bouw: flink de hoogte in en daar tussendoor wat groen. Zodat het bijbehorende winkelcentrum de idyllische naam ‘In De Hoven’ kreeg. Aan dat winkelcentrum is ondertussen alweer het nodige veranderd zoals een moderne overkapping. Volgende week op deze plek een fraai voorbeeld van het toen en nu. Belangrijk kruispunt in deze omgeving is het Delflandplein, met veel hoogbouw er rondom. Ooit was dit stukje Delft de meest dichtstbevolkte kilometer van Nederland. Een aantal woonflats, veel in staal opgetrokken en ooit bekend als ‘De Staalbouw’, met in hoogte als absolute uitschieter kantorenflat ‘Torenhove’. Torenhoog piekt deze kolos hoog boven het Delflandplein uit. De oude foto laat zien hoeveel zicht zo’n flat wegneemt. Rechts op de foto zijn de contouren zichtbaar van het laatste blok galerijwoningen aan de Papsouwselaan. Een ander opmerkelijk verschil is, naast de flink gegroeide bomen, de tram, die alweer enige jaren Tanthof verbindt met Scheveningen. Wie de oude foto goed bekijkt zal nog veel meer verdwenen bouwwerken ontdekken, zoals de toen nog fonkelnieuwe brandweerkazerne, de oude LTS ‘van der Made’ achter het station en gebouw ‘Caminada’ in de Raamstraat. Ook de trein rijdt nog niet op een viaduct. Wat was en bleef is het fraaie uitzicht dat je op een van de langs het Delflandplein staande flats hebt. Een plein dat in 1964 eigenlijk ‘Voorhofplein’ had moeten heten. ‘Delfland’ vond de gemeenteraad toch wat deftiger. De gemeente begon in oktober met het veiliger maken van het Delflandplein. Belangrijke verandering: het instellen van éénrichtingsverkeer voor fietsers. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de verkeersveiligheid van het plein en gekeken hoe de rotonde veiliger kan worden. Uit het onderzoek bleek dat automobilisten de fietsers te vaak niet zien. Helaas blijkt de gedachte dat het hiermee is opgelost iets te voorbarig. Al enige tijd is er veel commentaar op social media, vooral fietsers hebben allerlei tips om het anders, zo niet beter te doen.

Afbeelding