't Kickertje is de organisatie voor kinderopvang in Den Hoorn en omstreken
't Kickertje is de organisatie voor kinderopvang in Den Hoorn en omstreken

’t Kickertje voor een onvergetelijke ontwikkelingsreis

Algemeen

‘t Kickertje is dé organisatie voor kinderopvang in Den Hoorn en omstreken. Naast hele dagopvang en buitenschoolse opvang, zijn er ook Peuterwerkplaatsen en is sinds januari 2018 de Peuter-Kleutergroep in Den Hoorn van start gegaan.

De Peuter-Kleutergroep is een samenwerkingsverband van openbare basisschool Het Galjoen en Kindercentrum ‘t Kickertje. Beoogd wordt de ontwikkeling van kinderen op een vloeiende wijze te begeleiden, te stimuleren en te volgen. Een goede voorbereiding op de basisschool, in een bekende en veilige omgeving, met ondersteuning van een vast gezicht vanuit ‘t Kickertje. Dagelijks spelen en leren de peuters samen met de kleuters van Het Galjoen. Het lokaal van de Peuter-Kleutergroep bevindt zich direct naast de kleuterklas. De kinderen kunnen zich gemakkelijk en op eigen initiatief van de ene naar de andere groep verplaatsen. De Peuter-kleutergroep wordt begeleid door één professional uit de kinderopvang en één professional uit het onderwijs. In de Peuter-kleutergroep worden maximaal 25 kleuters van 4 jaar en 8 peuters van drie jaar geplaatst. Kinderen stromen uit naar de onderbouw/groep 1 van Het Galjoen en indien gewenst naar de buitenschoolse opvang van ‘t Kickertje. De kracht van de Peuter-kleutergroep zit in het verenigen van de pedagogische benadering en knowhow van de kinderopvang en gerichtheid van het onderwijs op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. ‘t Kickertje is er van overtuigd dat samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang meer kansen biedt voor maatwerk, gericht op de individuele mogelijkheden en behoeften van kinderen.
Meer informatie of een rondleiding? Kijk op www.kickertje.nl of bel (015) 257 32 12.