Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 3/9

Algemeen Dubbel Delft

DELFT - Water is de laatste maanden in allerlei nieuwsitems aan de orde. Soms te veel in de vorm van heftige overstromingen, vaak te weinig met als gevolg grote problemen voor de natuur, de scheepvaart en de watervoorziening. Water uit de kraan is nog een vanzelfsprekendheid, maar dat wordt minder. Water, vooral zuiver water was in de negentiende eeuw een probleem. Door de toenemende vraag naar zuiver water uit Monster besloot de gemeente Delft op de ongebruikte begraafplaats in de omgeving van de gesloopte Haagpoort een watertoren te laten bouwen. Architect Hartman maakte het ontwerp en aannemer Luken bouwde de watertoren vervolgens voor de somma van 26.000 gulden. Een kleine twee jaar later, op 15 mei 1896, werd de watertoren van de gemeentelijke duinwaterleiding in gebruik gesteld. Het grote reservoir bovenin de toren zorgde voor een flinke druk, zodat het water via de distributieleidingen uiteindelijk bij de bewoners uit de kraan kwam. De opslag van het water vond plaats in een enorme kelder onder het pompstation naast de watertoren. Daar is momenteel een tentoonstelling ingericht onder de naam ‘de wereld is een werkwoord’. Kunstenaar Vibeke Mascini presenteert hier nieuw werk dat dieper ingaat op energie. De tentoonstelling richt zich in het bijzonder op de spanning en de diepe verbinding tussen menselijk handelen en de fysieke en de gevolgen voor de mens en de natuur. De brochure vermeldt: ‘Centraal in deze ontwikkeling staat het herhaaldelijk vinden van innovatieve, technologische oplossingen om dezelfde menselijke gewoontes rond productie en consumptie te kunnen behouden en blijven bevredigen. Mascini doet via haar werk suggesties om juist deze gewoontes te veranderen’. Zien is begrijpen, dat geldt ook voor deze tentoonstelling. Prettige bijeenkomst bij het bezoek aan de tentoonstelling dat je in de enorme waterkelders kunt rondlopen; iets dat tot nu toe alleen aan een enkeling was voorbehouden. naast het voormalige pompstation wordt hard gewerkt aan een nieuwe horecalocatie. En als je er toch bent, ga ook nog even van het fraaie uitzicht bovenop de watertoren genieten. Op de linker foto is nog een deel van belangrijke Delftse historie te zien: de oude gebouwen van de Gist & Spritusfabriek.

Afbeelding