Marijke Klaassens van het COA wordt geïnterviewd op het terrein van de noodopvang
Marijke Klaassens van het COA wordt geïnterviewd op het terrein van de noodopvang

Delft vangt 220 vluchtelingen op

DELFT - De minister van Justitie en Veiligheid heeft het veiligheidsberaad verzocht om hulp te bieden in de crisis welke zich momenteel voordoet in het opvangen van asielzoekers. Het gaat hierbij concreet om het realiseren van crisisnoodopvang in de veiligheidsregio’s voor 225 personen per veiligheidsregio voor de periode van 1 juli tot 1 oktober van dit jaar. Voor Delft betekent dit, naar rato, dat gevraagd is opvang te verzorgen voor 20 personen, bovenop de 200 vluchtelingen die eerder al in de noodopvang in Delft zouden worden geplaatst. 

Het onderscheid tussen crisisnoodopvang en noodopvang is dat crisisnoodopvang slechts bestaat uit opvang met zorg voor onderdak, voeding en eerstelijns medische zorg. Vanuit noodopvang wordt meer geboden, waaronder onderwijs voor schoolgaande kinderen, bijstand vluchtelingenwerk, dagbesteding et cetera. 

Uitbreiding
Aan het COA is gevraagd of de plekken voor crisisnoodopvang gecombineerd zouden kunnen worden met de noodopvang. Hierop is door het COA positief gereageerd, echter wel met de twee volgende uitgangspunten: Deze 20 personen wordt hetzelfde geboden als de bewoners van de noodopvang, en deze 20 personen worden opgevangen gedurende de looptijd van tijdelijke noodopvang (dus 5 maanden en niet tot 1 oktober a.s.). Dit betekent dat besloten is dat het aantal personen dat opgevangen gaat worden op de noodlocatie wordt uitgebreid van 200 naar 220 personen, voor de gehele looptijd.

Geen aanpassingen
Het is niet noodzakelijk de inrichting van de tijdelijke noodopvang aan te passen. Op de locatie zijn immers 240 capaciteitsplekken gerealiseerd. Het zorgt alleen voor een extra logistieke uitdaging voor de locatiemanager.

Meer berichten
 
CustomHtml_1