Het terrein ligt ten zuiden van de Heertjeslaan op het zuidelijke deel van de campus en is op dit moment niet in gebruik (Foto: Koos Bommelé)
Het terrein ligt ten zuiden van de Heertjeslaan op het zuidelijke deel van de campus en is op dit moment niet in gebruik (Foto: Koos Bommelé)

Delft gaat tweehonderd asielzoekers opvangen op terrein TU Delft

Algemeen

DELFT - In Delft wordt binnenkort een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers geopend. De gemeente gaat daarmee in op het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het is voor het eerst in twaalf jaar dat in Delft asielzoekers worden opgevangen. 

Door Cheyenne Toetenel

Het COA heeft te kampen met een groot tekort aan opvanglocaties. Door de woningnood komen statushouders maar lastig aan een woning en met de komst van evacués uit onder meer Afghanistan is de druk op de asielzoekerscentra nog groter geworden. Daarom heeft het Rijk alle gemeenten in Nederland gevraagd om met spoed extra opvanglocaties in te richten. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft eerder gemeenten gevraagd om extra asielzoekers op te vangen. “Delft kon hier toen niet aan voldoen”, aldus de gemeente. “Het COA zocht namelijk naar locaties voor grote aantallen asielzoekers voor langere tijd. Delft is een compacte stad en heeft geen geschikte ruimte voor grote aantallen asielzoekers.” Nu kan de gemeente naar eigen zeggen wél voldoen aan het nieuwe verzoek om een kleinere groep van tweehonderd asielzoekers tijdelijk op te vangen voor de duur van vijf maanden. 

Solidariteit
Lennart Harpe, wethouder Integratie: “Wij begrijpen de noodzaak en willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Het gemeentebestuur voelt zich dan ook geroepen in te gaan op het verzoek van de staatssecretaris voor de tijdelijke noodopvang van deze mensen.” Burgemeester Marja van Bijsterveldt vindt het belangrijk dat Delft nu solidariteit toont. “Zeker nu de nood in Ter Apel zo hoog is. Dankzij de inzet van alle betrokkenen, met name de TU Delft, is het gelukt om in een korte tijd een geschikte locatie te vinden. De mensen die straks bij ons in Delft verblijven, zijn van harte welkom.”

TU-terrein
De TU Delft stelt ruimte op eigen terrein beschikbaar voor de noodopvang. Het terrein ligt ten zuiden van de Heertjeslaan op het zuidelijke deel van de campus en is op dit moment niet in gebruik. “De TU heeft diverse opties voorgesteld aan het COA”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “Het COA heeft de aangeboden opties geïnspecteerd en besloten dat dit terrein het meest geschikt is voor het plaatsen van flexibele woonunits en gezamenlijke voorzieningen voor tweehonderd asielzoekers.” Tim van der Hagen, Rector Magnificus en voorzitter College van Bestuur, zegt blij te zijn dat de TU Delft op deze manier kan helpen bij dit urgente maatschappelijke vraagstuk. “We stellen graag onze grond beschikbaar. Daarnaast bespreken we verder met het COA of en hoe we nog meer hulp kunnen bieden vanuit onze community.”

Verantwoordelijkheid
Het COA is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de opvang en werkt momenteel hard aan de voorbereidingen voor de inrichting en bemensing van het terrein, zodat hier zo snel mogelijk de eerste mensen terecht kunnen. Wanneer dit exact zal zijn, is op dit moment nog niet bekend, laat een woordvoerder van de gemeente Delft weten. Of op het terrein in Delft enkel volwassenen of ook kinderen zullen worden opgevangen, is ook nog niet bekend. Het COA is straks verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie, de gemeente voor toezicht en handhaving van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente.

Reguliere opvang
Met deze noodopvang komt de gemeente tegemoet aan het urgente verzoek van het COA om tweehonderd asielzoekers op te vangen voor een periode van vijf maanden. De gemeente gaat ervan uit dat het COA de noodopvang omzet in reguliere opvang voor asielzoekers, elders in het land. Echter, verlenging van de opvang in Delft wordt op dit moment nog niet volledig uitgesloten. “Indien het COA opnieuw een beroep doet op Delft, zal het college van B&W opnieuw bekijken of hieraan tegemoetgekomen kan worden.”

Participatie
Bij het besluit om een tijdelijke noodopvang te openen hebben inwoners geen inspraak gehad. “Gezien de urgentie vindt over de realisatie van de noodopvang geen participatie plaats”, vertelt de woordvoerder. “De bedrijven en andere belanghebbenden in de directe omgeving zijn door de gemeente op de hoogte gesteld van de komst van de noodopvang. Voor de realisatie is een omgevingsvergunning nodig. Hiervoor gelden de reguliere mogelijkheden van beroep en bezwaar.”