Afbeelding

Delft gaat 200 asielzoekers opvangen

Algemeen

DELFT - Gemeente Delft gaat in op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de tijdelijke noodopvang van 200 asielzoekers. De noodopvang is voor de duur van 5 maanden. De TU Delft stelt ruimte beschikbaar op het zuidelijke deel van de campus. Streven van het COA is om de locatie zo snel als mogelijk te openen.

De druk op het landelijk aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is groot. Het aanmeldcentrum is overvol. Het kan de mensen geen fatsoenlijke verblijf- en slaapplaats meer bieden. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie doet nu een dringend beroep op Delft. Hij verzoekt het gemeentebestuur het uiterste te doen om de tijdelijke noodopvang mogelijk te maken.

Wethouder Integratie, Lennart Harpe: “Wij begrijpen de noodzaak en willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Delft helpt graag mee aan een oplossing voor de kritieke situatie in Ter Apel. Het gemeentebestuur voelt zich dan ook geroepen in te gaan op het verzoek van de staatssecretaris voor de tijdelijke noodopvang van deze mensen.”

Burgemeester Marja van Bijsterveldt: “Het is belangrijk dat wij onze solidariteit tonen. Zeker nu de nood in Ter Apel zo hoog is. Dankzij de inzet van alle betrokkenen, met name de TU Delft, is het gelukt om in een korte tijd een geschikte locatie te vinden. De mensen die straks bij ons in Delft verblijven, zijn van harte welkom.”

De TU Delft stelt ruimte beschikbaar op het zuidelijke deel van de campus. Hier komen flexibele woonunits en gemeenschappelijke voorzieningen. Tim van der Hagen, Rector Magnificus en voorzitter College van Bestuur: “We zijn blij dat we kunnen helpen bij dit urgente maatschappelijke vraagstuk. We stellen graag onze grond beschikbaar. Daarnaast bespreken we verder met het COA of en hoe we nog meer hulp kunnen bieden vanuit onze community.” 

Het COA is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de tijdelijke noodopvang. De voorbereidingen voor de inrichting en bemensing van het terrein zijn in volle gang. Vanzelfsprekend heeft het COA hierbij aandacht voor alle aspecten van veiligheid. Gezien de urgentie streeft het COA ernaar de locatie zo snel als mogelijk te openen.

De gemeente heeft de aangrenzende bedrijven en andere belanghebbenden in het gebied geïnformeerd over deze ontwikkeling. Er komt ook een telefoonnummer van het COA. Daar kan men 24 uur per dag terecht met vragen. Op de website van de gemeente is een informatiepagina met veel gestelde vragen en antwoorden te raadplegen.

Meer hierover in de papieren krant Delft op Zondag, komend weekend.