<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Studenten hebben onderzoek gedaan naar de openbare ruimte in Tanthof (Foto: Gerben Helleman)
Studenten hebben onderzoek gedaan naar de openbare ruimte in Tanthof (Foto: Gerben Helleman) (Foto: )

Onderzoek openbare ruimte in Tanthof

DELFT - Het straatmeubilair schoonmaken, de voetpaden vlakker maken en het vullen van de plantvakken rondom de bomen. Deze aanbevelingen ontving de gemeente onlangs van studenten van hogeschool Inholland, die onderzoek hebben gedaan naar de openbare ruimte in Tanthof.

“Voor ons kwam dit onderzoek precies op het goede moment”, aldus Marco Dofferhoff, senior adviseur bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Delft. “De komende jaren gaan we op verschillende plekken in Tanthof aan de slag met rioolvervanging en het ophogen van straten. Dit onderzoek gebruiken we als een zogenaamde nul-meting. Na de werkzaamheden willen we het onderzoek nogmaals uitvoeren om zo inzicht te krijgen of eventuele aanpassingen een positieve invloed hebben gehad op de openbare ruimte.”

Aandachtspunten
De studenten vragen op basis van hun inventarisaties vooral meer aandacht voor de voetpaden waar vaak sprake is van losliggende en weggezakte stoeptegels als gevolg van bodemdaling en boomwortels. Naast een negatieve invloed op de uitstraling is dit ook een obstakel voor minder mobiele inwoners. Voor de netheid zouden ook de groene aanslag en stickers van de straatlantaarns en verkeersborden verwijderd kunnen worden. Om hier en daar het beeld en status van het water te verbeteren wordt aanbevolen om een natuurvriendelijke oever te creëren. Dit kan ook zorgen voor een grotere biodiversiteit, wat ook een van de gemeentelijke doelstellingen is.

Inzet
De studenten vragen ook om inzet van de bewoners. Hoewel de voortuinen er officieel geen onderdeel van uitmaken, hebben ze in de ogen van de studenten wel een belangrijke bijdrage aan de sfeer van de openbare ruimte. Hun verzoek is dan ook om enkele bewoners te motiveren hun voortuinen netter te maken.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>