Logo delftopzondag.nl
Kom naar het Stadsgesprek over de innovatieve maakindustrie in het Prinsenkwartier! (Foto: Anita Boone)
Kom naar het Stadsgesprek over de innovatieve maakindustrie in het Prinsenkwartier! (Foto: Anita Boone) (Foto: Anita Boone)

Stadsgesprek over maakindustrie bij TOPdelft

DELFT - Samen verder werken aan perspectief voor de maakindustrie. Een stadsgesprek onder leiding van Wolter Smit. Voor iedereen te bezoeken, Wanneer? Woensdag 11 december, aanvang: 20.00 uur. Inloop: 19.30 uur. Locatie: TOPdelft / Prinsenkwartier, Agathaplein 4.

In het Stadsgesprek van 6 februari 2019 over de werkgelegenheid in de innovatieve maakindustrie waren alle partijen (gemeente Delft, TU Delft en ondernemers) het eens over de grote potentie van de Delftse maakindustrie. Zij constateerden ook forse dilemma's: schaarse ruimte en schaarse middelen. Ze waren het ook eens over de noodzaak om samen te werken. Wethouder Bas Vollebregt beloofde om binnen een half jaar met een overzicht van concrete stappen te komen als voorzet voor een vervolgdiscussie. De gemeente heeft inmiddels een actieprogramma voor de ruimtelijk economische visie opgesteld. Voor de Schieoevers is een ontwikkelingsperspectief opgesteld dat ruim baan belooft voor de maakindustrie. De TU Delft zoekt naar nieuwe samenwerking met het bedrijfsleven.
Maar is dat voldoende? Komt de samenwerking wel voldoende van de grond? Gunnen we elkaar echt wat? Zetten we voldoende concrete stappen? Maar bovenal: hebben we voldoende gezamenlijk perspectief? En welke keuzen moeten we gezamenlijk maken? Dat zijn de vragen voor dit stadsgesprek.
Wethouder Bas Vollebregt trapt af met concrete stappen en voorbeelden. Joost Versluijs van Kondor Wessels en Olga Wagenaar van Amvest zullen ingaan op de nieuwe maakindustrie en bedrijfsruimte in het Kabeldistrict op de Schieoevers, zowel op tijdelijke stappen als op het perspectief.
Ferdinand Grapperhaus van PHYSEE zal tenslotte ingaan op de ontwikkeling van zijn innovatieve maakbedrijf, met een productielijn in de TEC-factory op de Schieoevers. Hij zal ook een voorzet voor de discussie doen: Hoe kunnen we onze gezamenlijke organisatiekracht opschalen?

Meer berichten