IKC De Eglantier Voorhof; één team, één visie, één aanpak

Algemeen

Integraal Kindcentrum (IKC) De Eglantier Voorhof is een samenwerking tussen Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK), Stichting Peuterspeelzaal De Eglantier en Stichting Librijn Openbaar Onderwijs.

In het IKC bevindt zich een peuterspeelzaal, voor- tussen- en buitenschoolse opvang, ook in de vakanties. Een IKC maakt verbinding tussen onderwijs én opvang. Ons onderwijs- en kinderopvangaanbod is erop gericht dat kinderen een doorlopende ontwikkeling doormaken vanaf de leeftijd van zes weken tot en met twaalf jaar. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Binnen- en buitenschools leren wordt met elkaar verbonden. Door het creëren van een gestructureerde en leerrijke omgeving streven we naar de beste omstandigheden voor ieder kind. Ontwikkelen, spelen, leren, inspannen en ontspannen sluiten hierbij naadloos op elkaar aan. Het IKC is 52 weken per jaar geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur. Op IKC De Eglantier Voorhof leren en werken kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders samen. Hierbij maken kinderen zich - naast de reguliere leerstof als rekenen, taal, lezen, spelling en dergelijke - allerlei persoonlijke vaardigheden eigen. Wij staan voor optimale opvoeding en onderwijs voor elk kind. Wij doen dit door een samenhangend aanbod met doorgaande leerlijnen aan te bieden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar dat gebaseerd is op het 'International Primary Curriculum' en 'Tweetalig Primair Onderwijs'. Binnenkort zal worden gestart met het verbouwen van het gebouw aan de Roland Holstlaan 919. Het kinderdagverblijf maakt het IKC compleet. Het wordt een plek waar kinderen komen om te leren, spelen, zich te ontwikkelen en te ontmoeten met volop aandacht voor het kind. Opening verwacht in de loop van 2017. Zo kan er verder worden gebouwd aan IKC De Eglantier Voorhof.