Nico Sleeuwenhoek (rechts) en Inge Weijts: ISOFA-medewerkers van het eerste uur.
Nico Sleeuwenhoek (rechts) en Inge Weijts: ISOFA-medewerkers van het eerste uur.

'Je kunt mensen hoogstens een steuntje geven'

Algemeen

DELFT - Veel Delftenaren hebben schulden. Dat doet iets met mensen. Je loopt tegen allerlei problemen aan, en het is een bron van zorg en verdriet. Hoe zorg je dat je uit de schulden blijft? En hoe pak je het aan als je er toch in beland bent?

Door: Esdor van Elten

In een serie van negen artikelen besteedt de krant Delft op Zondag in samenwerking met de stichting ISOFA aandacht aan hulp bij schulden. In deze eerste aflevering: Inge Weijts en Nico Sleeuwenhoek van ISOFA. De Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) ondersteunt mensen die financiële problemen hebben. Nico Sleeuwenhoek en Inge Weijts zijn medewerkers van het eerste uur. Nico als vrijwilliger, Inge als één van de betaalde krachten. Nico is lid van het bestuur, dat voornamelijk faciliterend werkt: "Het échte werk gebeurt door onze coördinatoren en vrijwilligers."
Coördinator Inge Weijts is samen met haar collega's Monique Lie-A-Tsoen en Gerrit Kadijk verantwoordelijk voor dat 'echte werk'. "Met Persoonlijke Budget Begeleiding (PBB) leren wij mensen weer zelfstandig hun financiën te doen, of we begeleiden naar een andere oplossing zoals bewindvoering. Onze vrijwilligers helpen met het ordenen van de administratie, schuldenoverzichten maken, aflossingsplannen opstellen, het communiceren met of meegaan naar instanties, en vooral met het zorgen voor een zo optimaal mogelijk inkomen, bijvoorbeeld door het aanvragen van toeslagen. Indien nodig ondersteunen we bij de aanmelding voor schuldhulpverlening." ISOFA verzorgt wekelijks op woensdagochtend een spreekuur in de Vierhovenkerk. Dit spreekuur is altijd op afspraak, maar op dezelfde ochtend organiseert ISOFA ook het inloopspreekuur 'Poen en Papier', dat vooral gericht is op preventie en vroegsignalering. Inge en haar collega's begeleiden ook de vrijwilligers. ISOFA-vrijwilliger zijn is intensief en soms complex werk, maar je hebt er volgens Inge geen financiële knobbel voor nodig: "Betrokkenheid, doorzettingsvermogen, goed kunnen communiceren en vooral een flinke dosis gezond verstand zijn het belangrijkst", weet ze.

Praatpaal
Nico is behalve bestuurslid ook PBB'er en hij beaamt Inges woorden. "Als vrijwilliger ben je in de eerste plaats 'praatpaal'. De helft van de winst zit in aandacht voor mensen. Daarnaast geef je hen een beetje overzicht over hun (financiële) leven terug. Vaak ben je ook een beetje buffer tussen bijvoorbeeld deurwaarders, schuldeisers en je cliënt." Maar er is ook een grens aan wat je kunt doen. "Je kunt mensen hoogstens een steuntje geven." Toch is dat soms al ruim voldoende, merken Nico en Inge. "Vaak is het heel dankbaar werk. Schuldenproblematiek is een groot issue in onze samenleving. Het is complex en heeft grote gevolgen voor mensen. De maatschappij kunnen we niet veranderen. Maar op individuele schaal kunnen we heel veel voor mensen betekenen."
Dit artikel is onderdeel van een reeks die tot stand is gekomen door inzet van ISOFA en financiële bijdragen van het Oranje Fonds en het Skanfonds. Zie voor meer informatie www.isofa.nl.