Afbeelding

Het nieuwe popbeleid pakt goed uit en maakt Delft steeds aantrekkelijker voor muzikale stappers

Algemeen

Editie: Week 52, Jaargang 20 |

DELFT - Het nieuwe popbeleid werkt. Dat constateert het College van B&W na een evaluatie van dit in 2010 ingezette beleid. De basis van de nieuwe aanpak vormde de wens vanuit ‘stappersland’, dat Delft meer ging swingen. Daar heeft het College naar geluisterd. “De Delftenaren waarderen de popcafés, en met de beschikbare subsidies konden en kunnen diverse initiatieven worden ondersteund”, klinkt het vanuit het stadhuis. “Het idee van de stad als podium wordt nu ook breder omarmd. Het is recent ook als speerpunt benoemd voor de binnenstad.”

Steeds meer organisaties pakken ‘de stad als podium’ op: op diverse plekken in de stad programmeren zij popmuziek. Daarnaast zoeken partijen samen naar (nieuwe) mogelijkheden om de Delftse popinfrastructuur te versterken. De gemeente stimuleert dat ook, onder meer door popcafés te organiseren en workshops aan te bieden, over bijvoorbeeld crowdfunding. Voor 2013 stelt het college een bedrag van 75.000 euro beschikbaar, om activiteiten die ook na 2015 bestaansrecht hebben, te consolideren, zoals de popcafés, diverse workshops en optredens. Gekeken wordt in hoeverre de activiteiten bijdragen aan de keten van ontwikkeling van poptalent. De evaluatie van het nieuwe popbeleid wordt komend voorjaar aan de Gemeenteraad gepresenteerd. Aan dat orgaan de eer om het popbeleid eventueel verder handen en voeten te geven.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!