Vrouwelijke ondernemers die elkaars netwerk benutten

Algemeen

Voorzitter Monika de Waal (links) en secretaris Gerry Holleman van Dea Dia laten vrouwelijke ondernemers elkaar in een informele sfeer ontmoeten.

DELFT – Vrouwen met een onderneming, daar is eigenlijk weinig vooruitstrevends meer aan. Het wordt namelijk steeds gewoner. In Delft zijn momenteel rond de 1.200 vrouwelijke ondernemers actief.

Deze groep maakt graag deel uit van een netwerk. Dea Dia is de netwerkorganisatie voor vrouwelijke ondernemers in Delft. De stichting bestaat bijna twee jaar en er hebben zich in die periode zo’n vijftig leden aangesloten. De organisatie is zo opgezet dat vrouwelijke ondernemers elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten. 

Tijdens die bijeenkomsten kunnen ze van elkaar leren, maar ook ‘in elkaars netwerk terecht komen’. Dea Dia is de naam van de Romeinse Godin van de Groei. Dit laatste is ook het centrale thema voor 2009. Hiermee wordt de groei van de organisatie van een onderneemster bedoeld, maar ook haar persoonlijke ontwikkeling. De reguliere netwerkbijeenkomsten vinden elke vier of zes weken plaats. “Twee of meer leden vertellen dan over de totstandkoming van hun onderneming”, zegt voorzitter Monika de Waal. “Uiteraard komen ook de hobbels aan bod die ze onderweg zijn tegen gekomen. Het zijn bijeenkomsten ter lering en vermaak.” 

Naast de netwerkborrel is er ook de themabijeenkomst, een wat langere bijeenkomst waar onderwerpen belicht worden die de onderneemster verder kunnen brengen in haar zakelijke groei (zie verderop in dit artikel).

Persoonlijke titel
De voorzitter van Dea Dia staat aan het hoofd van Unique Sources, dat bedrijven bij bepaalde ontwikkelingen binnen de organisatie begeleidt. Krimp of groei binnen een bedrijf hebben bijvoorbeeld een heel eigen benadering nodig. Daarnaast verzorgt Unique Sources de coaching van starters, waarbij het vooral gaat om persoonlijke effectiviteit. “We hebben rond de twintig mensen die afhankelijk van de klus kunnen inhaken voor een bepaalde periode”, zegt De Waal. “Het bedrijf bestaat al tien jaar, hiervoor had ik een kleiner bedrijf.” 

Ze verhuisde zeventien jaar geleden vanuit Den Haag naar Delft. Met Dea Dia zag ze een mooie gelegenheid om tot de wortels van het vrouwelijk ondernemerschap in Delft te geraken. “Zoiets was er twee jaar geleden nog niet in Delft”, zegt ze. “Omliggende plaatsen kenden wel zulke netwerken, dus hier zagen we een gat. Behalve dingen van elkaar leren, kunnen de vrouwelijke ondernemers door dit netwerk ook koppelingen maken en zaken met elkaar doen. Bijvoorbeeld om een logo te laten ontwerpen of de administratie en het systeembeheer te regelen.” 

Dea Dia richt zich hoofdzakelijk op vrouwelijke ondernemers op persoonlijke titel en alle leden zijn dus werkzaam in het midden- en kleinbedrijf. Voor grotere bedrijven zijn er immers andere netwerkorganisaties. Secretaris Gerry Holleman, afkomstig uit Breda maar al zestien jaar woonachtig in Delft, is zo iemand met een éénmanszaak. Een jaar geleden begon ze ‘Gerry Holleman – coaching, advies en begeleiding’. Binnen bedrijven moeten of mogen werknemers vaak meedoen aan trainingen en opleidingen. 

Holleman is van mening dat er te weinig aandacht is voor de toepassing van het geleerde. “Ik begeleid en ondersteun organisaties (managers en medewerkers) voorafgaand en na een opleiding of training”, zegt ze. “Hoe kan het geleerde binnen het bedrijf daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht, rekening houdend met de werkomgeving? Zorg ervoor dat een appèl gedaan wordt op datgene wat men geleerd heeft. Zo heb je veel meer rendement van de (toch vaak dure) investering van een opleiding of training”.

Traditionele rolverdeling
Vrouwen met een onderneming, dat was vroeger uitzonderlijk. Tegenwoordig wordt dat steeds gewoner, maar toch moeten vrouwen volgens De Waal meer hun best doen voor erkenning dan mannen. “Het is aan het kantelen, maar vrouwen worden in eerste instantie anders benaderd”, zegt ze. 

“Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een lening bij de bank. Door sommige banken wordt nog sterk gedacht volgens de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. In sommige ondernemersverenigingen wordt een vrouw ook niet snel voor vol aangezien. Vrouwen kiezen er dan ook niet snel voor in een mannelijke ondernemersvereniging zitting te nemen. Vrouwen hebben een heel eigen insteek van het ondernemerschap. Vaak willen ze dat met hun privétaken combineren. Mannen kijken hier nog wel eens raar tegenaan. Dit contrast kunnen we nù, met Dea Dia, beïnvloeden. Van vooroordelen word ik nu niet meer zo nijdig, maar er is nog veel massage nodig om sommige mensen anders te laten denken.” 


In dit redelijk kleinschalige netwerk zijn de vrouwen dus alleen onder gelijkgestemden. Dat is volgens Holleman erg nuttig. “Het is niet zo’n heel grote groep”, zegt ze. “Dat is fijn, omdat er naast de bijeenkomsten ook individueel contact mogelijk is. En dat maakt het weer gemakkelijker om elkaar even te bellen of langs te gaan om zaken te bespreken of elkaar te benaderen als er zich een zakelijke ‘klus’ voordoet.”

Drive voor succes
Niet iedere vrouw is geschikt voor het ondernemerschap. Er moet echt sprake zijn van een grote drive, wil een vrouw succes hebben bij het opzetten van haar eigen onderneming. Er komt namelijk veel bij kijken. Bij Dea Dia zijn dan ook voornamelijk vrouwen aangesloten die al een aantal jaren een eigen bedrijf hebben en die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

De eerstvolgende bijeenkomst van Dea Dia staat in het teken van enkele belangrijke onderdelen bij het runnen van een eigen bedrijf. Op donderdag 23 april a.s. komen de volgende thema’s aan bod: Leverings- en algemene voorwaarden, Belastingen, de kredietcrisis en je bedrijf, gefaciliteerd door experts op de betreffende gebieden. Wat verder in het jaar, op vrijdag 3 juli a.s., wordt waarschijnlijk in Het Meisjeshuis het tweejarig bestaan van het tot nu toe uiterst succesvolle Dea Dia gevierd. “We zijn momenteel in gesprek met de Rabobank, die mogelijk onze vaste hoofdsponsor wordt”, zegt De Waal. “Deze bank stimuleert vrouwelijk ondernemerschap zeer en vindt Dea Dia een erg goed initiatief.” 

Kijk ook op www.deadia.net.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!