Heeft Delft een serieus probleem met jeugdcriminaliteit? Daarover gaat de komende editie van stadsgesprek De Staat van Delft op 26 januari in OPEN.
Heeft Delft een serieus probleem met jeugdcriminaliteit? Daarover gaat de komende editie van stadsgesprek De Staat van Delft op 26 januari in OPEN.

Stadsgesprek over rellen oudjaar en jeugdcriminaliteit

Algemeen

DELFT - Delft werd tijdens oud en nieuw geteisterd door zware rellen, veroorzaakt door jongeren in Delft-West (Voorhof, Buitenhof en Tanthof-West). Was dit een incidentele uitschieter of heeft Delft een serieus probleem met jeugdcriminaliteit? Daarover gaat de komende editie van stadsgesprek De Staat van Delft op 26 januari in OPEN.

Door Julia Jouwe, Marcel de Jong en Nico Jouwe

“Een onveilige buurt.” Zo omschrijft een Poptahofbewoner (naam bij de redactie bekend en niet op de foto) Delft-West. “Er is veel criminaliteit; jongeren die zich met een dreigende houding rondom de flat ophouden. Altijd in een groep, nooit alleen.” De rellen op oudejaarsnacht vond hij ‘afschuwelijk’: “Ik wilde met mijn dochter vuurwerk afsteken, maar we durfden niet naar buiten.” Ook ondernemers als Kees Romijn van Romijn IJzerwaren en Gereedschappen, ervaren overlast. Hij heeft regelmatig een kapotte ruit gehad door toedoen van jongeren. “Heel vervelend, maar ik neem het nooit persoonlijk.” Romijn heeft zijn zaak inmiddels gesloten, niet door de overlast, maar omdat hij geen opvolger kon vinden. 

Vijf miljoen
Al langer is bekend dat in de wijken van Delft-West sprake is van kansenongelijkheid, armoede, discriminatie en verval van normen en waarden. Dat maakt deze wijk een aantrekkelijke broedplaats voor (jeugd)criminaliteit. Eind vorig jaar kreeg de gemeente te horen dat Delft van de rijksoverheid eenmalig vijf miljoen euro krijgt om deze problemen aan te pakken. De gemeente gaat dan ook flink investeren in Delft-West. Goed nieuws voor Delft-West, zou je zeggen, maar niet alle partijen zijn blij. Zo vreest oppositiepartij Hart voor Delft voor een herhaling van eerdere, volgens deze partij mislukte wijkprogramma’s. Het Delftse preventie- en welzijnswerk is de afgelopen jaren echter geteisterd door bezuinigingen. Die werden veroorzaakt door het financiële debacle in de Spoorzone, volgens Harry ter Braak. Ter Braak is voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein en was formateur van het college dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aantrad. “Bij de vorming van dat college werd al duidelijk dat de financiële tegenvallers hun weerslag zouden hebben.” Een woordvoerder van de gemeente beaamt dat het na 2015 niet mogelijk was om een voor de hele stad dekkend welzijnsaanbod te realiseren.

Bezuinigingen
De afgelopen jaren was er dan ook minder geld voor wijkagenten, jongerenwerk en buurthuizen. Bij de verschillende begrotingsbehandelingen van de afgelopen jaren liet het college aan de gemeenteraad weten dat de bezuinigingen gevolgen zouden kunnen hebben. Zo schreef wethouder Schrederhof in december 2021 aan de raad: “De bezuiniging op Delft voor Elkaar leidt (…) tot het wegvallen van de inzet op veiligheid, waarmee preventie op overlast en de-escalerende maatregelen niet meer mogelijk zijn. Dit heeft direct impact op de inwoners in de stad en zal ook leiden tot meer werk voor bijvoorbeeld de politie.” Wel schreef de wethouder dat bezuinigingen konden worden verzacht of soms teruggedraaid. Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat er in de afgelopen periode naast de bezuinigingen ook geïnvesteerd is. Om die reden is het totale bedrag aan bezuinigingen volgens de gemeente ‘niet meer te achterhalen’.

Preventie
Volgens de landelijke website Zicht op Ondermijning heeft 4,1% van Delftse jongeren op basis van verschillende persoons-, huishoud- en buurtindicatoren verhoogd risico om in de drugscriminaliteit te belanden. In Buitenhof is het percentage 6,2%, ofwel zo’n 200 jongeren van 8 tot 23 jaar. Oppositiepartijen Hart voor Delft en de VVD pleiten inmiddels voor een harde aanpak van criminele jongeren. Maar Buitenhofbewoner Derrick Leeuwin ziet meer in preventie. Het verdwijnen van voetbalveldjes en buurthuizen heeft geleid tot meer jeugdcriminaliteit, zo vertelde hij in 2016 in het tv-programma ‘Danny zoekt problemen’. Leeuwin richtte samen met anderen culturele jeugdinstelling CANIDREAM op en werkt met jongeren aan hun talentontwikkeling.

Stadsgesprek
Hoe problematisch is de jeugdcriminaliteit in Delft? Daarover gaat het, onder andere, op vrijdag 26 januari in De Staat van Delft. Gasten zijn Derrick Leeuwin en burgemeester Marja van Bijsterveldt. Burgemeester Van Bijsterveldt is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in Delft. Ook de actieve Buitenhofbewoner Ruud van den Broek schuift aan. Presentatie: Julia Jouwe en Marcel de Jong. Met live muziek en een column van cabaretier Pieter Jouke. 

Aanvang 16.00 uur in OPEN, inloop vanaf 15.30 uur, Vesteplein 100. Toegang is gratis.