Inwoners en bedrijven in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland gaan in 2024 meer waterschapsbelasting betalen.
Inwoners en bedrijven in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland gaan in 2024 meer waterschapsbelasting betalen.

Stijgende kosten voor Delfland door grotere uitdagingen

Algemeen

DELFLAND - Inwoners en bedrijven in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland gaan in 2024 meer waterschapsbelasting betalen. Deze stijging komt door de steeds grotere uitdagingen in het werk van het waterschap. De stijging varieert tussen de 5% en 9% en is afhankelijk van de persoonlijke situatie van een inwoner of bedrijfseigenaar.

Waterschapsbelasting
Delfland houdt zijn waterrijke gebied droog, veilig en leefbaar. Dat doet het waterschap door elke dag aan stevige dijken en duinen te werken en te zorgen voor schoon, gezond en levend water. Daarnaast regelen we het waterpeil en zuiveren we het rioolwater. Deze dure werkzaamheden worden ook steeds duurder. Om deze werkzaamheden ieder jaar te kunnen betalen, heeft het Hoogheemraadschap Delfland waterschapsbelasting.

Het wordt door klimaatverandering steeds duurder om Delfland droog, veilig en leefbaar te houden. Bij de waterschapsbelasting telt de grootte van een huishouden mee, maar ook de waarde van een huis of bedrijfspand. Een gezin met een eigen huis van 250.000 euro zal volgend jaar gemiddeld ruim 30 euro per jaar meer betalen. Een huurder betaalt ongeveer 20 euro per jaar meer aan waterschapsbelasting bij Delfland. 

Werkzaamheden
Uit de begroting van 2024, die het algemeen bestuur van Delfland op 30 november heeft vastgesteld, blijkt dat het waterschap voor forse opgaven en uitgaven staat. Hoogheemraad Peter Ouwendijk legt uit: “Maar we zien ook dat de waterkwaliteit in ons gebied meer en meer onder druk staat door intensief gebruik van het land. Ook komen er steeds meer stoffen in het water terecht die daar niet in horen. Daardoor wordt het moeilijker en dus duurder om ons water schoon, gezond en levend te houden.”

Voor meer informatie kunt u terecht op www.hhdelfland.nl