Deze week presenteert Hoogheemraadschap van Delfland een sobere en doelmatige begroting voor 2024.
Deze week presenteert Hoogheemraadschap van Delfland een sobere en doelmatige begroting voor 2024.

Begroting 2024: Trendbreuk, extra geld voor waterkwaliteit

Algemeen

DELFLAND - Deze week presenteert Hoogheemraadschap van Delfland een sobere en doelmatige begroting voor 2024. Daarin wordt duidelijk dat het waterschap vanaf komend jaar structureel meer geld beschikbaar stelt om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. 

Het is een noodzakelijke trendbreuk ten opzichte van eerdere begrotingen omdat de waterkwaliteit in Delfland nog niet goed is. Die verandering werd al aangekondigd in het Coalitieakkoord 2023-2027, dat de titel ‘Water voor mens en natuur; een trendbreuk in waterbeheer’ meekreeg. Waterkwaliteit is het belangrijkste thema voor deze bestuursperiode. In de begroting is ook te lezen dat het waterschap blijft investeren om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast zal Delfland eveneens in 2024 door werken aan het onderhouden en versterken van de dijken en kades. En Delfland zal zich ook volgend jaar sterk blijven maken om water en bodem sturend te laten zijn bij de inrichting van het beheergebied. 

Het college legt de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2028 op donderdag 30 november ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering. De Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2028 ligt vanaf donderdag 26 oktober twee weken ter inzage op het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland.